• Blijven leren als je een baan hebt, is voor zowel werknemers als werkgevers van groot belang om waarde te blijven toevoegen.
  • Het is dan ook niet vreemd dat werknemers tijdens hun loopbaan regelmatig cursussen of opleidingen volgen. Maar hoe maak je daar goede afspraken over?
  • Business Insider noemt 4 punten voor werkgevers en werknemers om op te letten.

Voor bedrijven die concurrerend willen blijven, is het belangrijk dat hun werknemers zich blijven ontwikkelen. En voor werknemers is het verkrijgen van nieuwe vaardigheden essentieel om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

In een snel veranderende wereld hebben bedrijven en organisaties immers te maken met wisselende marktbehoeften waar ze met goed opgeleide werknemers op moeten inspelen.

Er zijn tal van mogelijkheden om opleidingen te volgen, van korte cursussen voor werknemers tot een MBA voor managers die zich verder willen ontwikkelen. Maar het is wel belangrijk om goede afspraken te maken.

In augustus zijn er naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving een aantal dingen veranderd op het gebied van arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Dat heeft gevolgen voor afspraken over bepaalde opleidingen, maar dat is niet het enige om op te letten.

Dit zijn vier punten om in de gaten te houden:

Verplichte scholing moet sinds augustus door de werkgever worden betaald

Sinds 1 augustus moeten werkgevers scholing en opleidingen vergoeden die volgens de cao of de wet verplicht zijn voor werknemers om hun werk goed te kunnen doen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om opleidingen met betrekking tot veiligheid of vakbekwaamheid. De uren die de werknemer aan de opleiding besteedt, gelden als arbeidstijd.

Het kan zijn dat een werknemer met de werkgever specifieke afspraken heeft gemaakt, waarbij de werknemer verplicht is om kosten van een opleiding terug te betalen als iemand bijvoorbeeld kort na het volgen van de opleiding vertrekt. Dat heet een 'studiekostenbeding'. Sinds augustus is zo'n studiekostenbeding voor verplichte scholing echter in principe niet meer toegestaan.

Een werkgever hoeft een studiekostenbeding in een bestaande arbeidsovereenkomst niet aan te passen, volgens Danielle Pinedo, partner bij advocatenkantoor Baker & McKenzie. Maar voor zover het om verplichte scholing gaat, valt eventuele terugbetaling van studiekosten niet meer juridisch af te dwingen.

Check het opleidingsbudget

Als de werkgever een opleidingsbudget heeft, is het belangrijk om de voorwaarden die gelden in het arbeidscontract van de werknemer te vermelden.

Voor een werknemer is het van belang om te kijken of een opleiding die hij of zij wil volgen, voldoet aan de voorwaarden van het opleidingsbudget.

Verder is het verstandig om in de gaten te houden hoe het zit met een eventuele termijn waarbinnen het opleidingsbudget gebruikt moet worden.

Leg vast hoe kosten worden verdeeld

Het kan zijn dat een werknemer een opleiding wil volgen waarvan de kosten boven het standaardbudget van de werkgever uitgaan. In dat geval is het belangrijk om afspraken te maken over hoe de kosten worden verdeeld tussen werkgever en werknemer.

Mogelijk is de werkgever bereid alle kosten op zich te nemen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Het gaat er dan om dat duidelijk wordt vastgelegd welk deel van de kosten de werkgever betaalt en welke kosten voor rekening van de werknemer komen.

Juriste Karin van Oosterveld van De Unie adviseert in dit verband goed in de gaten te houden wat onder een verplichte opleiding valt en wat als niet-verplichte opleiding geldt.

Maak afspraken over studiekostenbeding of terugbetalingsregeling

Zoals hierboven genoemd kan het zijn dat er een studiekostenbeding geldt, waarbij de werknemer in specifieke situaties de kosten van een opleiding deels of geheel moet terugbetalen.

Dit kan het geval zij als de werknemer de opleiding niet afmaakt, of binnen een bepaalde periode na het afronden van de opleiding uit dienst treedt. De werkgever heeft dan immers maar beperkt kunnen profiteren van de opgedane vaardigheden en kennis.

Van belang in een dergelijke situatie is onder meer of de werknemer zelf ontslag heeft genomen, of dat de werkgever het dienstverband heeft beëindigd. Dat kan uitmaken voor wie de kosten moet terugbetalen.

Vooraf moet goed duidelijk zijn welke financiële risico's er zijn bij een eventuele terugbetalingsplicht om verrassingen te voorkomen.

Het doel blijft uiteraard dat de werknemer zijn of haar vaardigheden vergroot, zodat vervolgens zowel de werknemer als het bedrijf of de organisatie daar baat bij hebben. Maar het is verstandig om afspraken hierover duidelijk vast te leggen.

Dit artikel is onderdeel De Maand van Lifelong Learning. Deze serie van Business Insider Nederland wordt mede mogelijk gemaakt in een partnersamenwerking met Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Download ook: Het gratis RSM whitepaper - 5 struikelblokken die bijna iedereen tegenkomt in z’n carrière: zo overwin je ze