• De AOW-uitkering gaat in 2023 fors omhoog: dat is niet alleen een opsteker voor gepensioneerden, maar ook goed voor werknemers een zelfstandigen die zelf aanvullend pensioen opbouwen.
  • Als de AOW min of meer waardevast blijft, ligt er een basis om een aanvullende uitkering aan toe te voegen.
  • Business insider laat zien wat iemand die mikt op een netto inkomen van 2.000 euro per maand als pensioen, naast de AOW nog aan vermogen moet opbouwen.
  • Lees ook: AOW in 2023: dit blijft er netto over van bruto stijging van duidelijk minder dan 10%

De hoge inflatie maakt duidelijk hoe belangrijk het is om de koopkracht van je inkomen in de gaten te houden. Dat geldt zeker ook als je zelf pensioen opbouwt, ter aanvulling op de AOW-uitkering van de staat.

Een lichtpuntje voor 2023 is dat kabinet Rutte de AOW-uitkering in januari fors verhoogt om compensatie te bieden voor de sterke stijging van prijzen van goederen en diensten. Vrijdag maakte de Sociale Verzekeringsbank de exacte bedragen voor de AOW-uitkeringen bekend.

De hoogte van AOW-uitkering verschilt afhankelijk van of je alleenstaande bent, of dat je een partner hebt. Alleenstaanden ontvangen een wat hogere uitkering. Maar als je een partner hebt en naast de AOW geen andere pensioenuitkering van een werkgever hebt, dan bedraagt AOW in 2023 inclusief de zogenoemde loonheffingskorting afgerond 921 euro netto per maand.

Waardevast pensioen van €2.000 per maand

Als je voor je pensioen mikt op een maandelijkse uitkering van netto 2.000 euro en daarvoor zelf vermogen wilt opbouwen, dan moet dat aanvullende vermogen voldoende zijn voor een uitkering van zo’n 1.080 euro per maand, bovenop de AOW.

Hierbij moet je met een paar dingen rekening houden. Om te beginnen wil je een waardevaste uitkering opbouwen. In principe zorgt de overheid ervoor dat de AOW-uitkering min of meer z'n koopkracht behoudt.

In januari 2023 is de netto AOW-uitkering voor een samenwonende/gehuwde bijvoorbeeld 8,2 procent hoger dan een jaar geleden. Als je ervan uitgaat dat de overheid de AOW min of meer in lijn met de inflatie blijft verhogen, moet je daarnaast zorgen dat de beoogde uitkering uit je eigen pensioenpot waardevast blijft.

Stel dat je over twintig jaar wilt stoppen met werken. Naast de AOW wil je een aanvullende uitkering die over twintig jaar evenveel koopkracht heeft als 1.080 euro per maand nu. Dan heb je samen met de AOW van 920 euro in totaal 2.000 euro per maand.

De inflatie is in 2022 uitzonderlijk hoog, maar een gemiddelde inflatie van 2,5 procent per jaar op de lange termijn is niet onmogelijk. Bij een jaarlijkse inflatie van 2,5 procent gedurende twintig jaar heb je over twintig jaar een bedrag van ongeveer 1.770 euro om dezelfde koopkracht te behouden als 1.080 euro nu heeft.

Als je vermogen opbouwt en als vuistregel hanteert dat dit jaarlijks een rendement van 4 procent moet kunnen opleveren zonder al te veel risico te nemen, dan heb je over twintig jaar een bedrag van ongeveer 531.000 euro nodig om jezelf maandelijks 1.770 euro te kunnen uitkeren. Op jaarbasis is dat 21.240 euro.

Vermogen opbouwen voor eigen pensioen

Wat moet je opzij zetten als je gaat beleggen om in twintig jaar een vermogen van 531.000 euro te hebben? Het maakt hierbij veel uit of je in eerdere jaren al wat vermogen hebt opgebouwd voor je pensioen. We illustreren dit met twee scenario's

In het eerste geval is er al 125.000 euro opgebouwd. Als je vervolgens mikt op een gemiddeld netto beursrendement van 6 procent per jaar en je zet maandelijks 500 euro opzij in een breed gespreid indexfonds op de beurs, dan kom je na 20 jaar uit op een vermogen van ongeveer 533.000 euro. Voldoende dus voor de aanvullende uitkering.

Als je nog niets hebt opgebouwd in een eigen pensioenpot naast de AOW, dan wordt de opgave een stuk zwaarder, als je nog 20 jaar hebt te gaan. Je moet dan liefst 1.280 euro per maand opzij zetten om bij een rendement van 6 procent per jaar na twintig jaar zo'n 530.000 euro op te bouwen, zo kun je hier berekenen,

Anders gezegd, op tijd beginnen met vermogen opbouwen scheelt veel bij wat je maandelijks opzij moet zetten om een bepaald doel te bereiken.

LEES OOK: Zo bouw je simpel ruim €100.000 vermogen op met €50 per maand beleggen: beter nu starten dan 5 jaar wachten