• Nederlanders hebben de neiging om vanwege de hogere kosten van het levensonderhoud minder of geen geld opzij te zetten voor de opbouw van aanvullend pensioen.
  • Het uitstellen van opbouwen van vermogen voor later heeft echter een forse prijs.
  • Business Insider laat zien hoeveel het scheelt voor een eindkapitaal als je 5 jaar later start met een relatief beperkte inleg van 50 euro per maand.
  • Lees ook: Uitkering voor variabel pensioen waarbij je deels blijft beleggen: 4 dingen die je moet weten

De hoge inflatie vormt een flink aanslag op de koopkracht van Nederlanders, vooral door stijgende prijzen van energie en voedsel. Veel huishoudens geven noodgedwongen meer uit aan dagelijkse aankopen en vaste lasten, waardoor er minder overblijft om te sparen of te beleggen voor bijvoorbeeld aanvullend pensioen.

Uit een recente peiling van onderzoeksbureau MarktEffect in opdracht van pensioenbank Brand New Day, blijkt dat de helft van de ondervraagden in de leeftijd van 25 tot 65 geen extra geld opzijzet voor zijn of haar pensioen. Een derde geeft daarbij aan momenteel het geld niet te kunnen missen.

Lees ook: Inflatie knaagt aan je pensioen: zoveel vermogen moet je extra opbouwen, als je jezelf later €1.000 per maand waardevast wilt uitkeren

Het is natuurlijk begrijpelijk dat het lastiger wordt om geld opzij te zetten voor extra pensioen. Zeker als het leven op korte termijn duurder wordt. Tegelijk is het vanuit het oogpunt van financiële planning niet handig om de opbouw van vermogen voor later uit te stellen.

Ten eerste geldt dat hoe eerder je begint met vermogen opbouwen voor later, hoe sterker je kunt profiteren van het zogenoemde rente-op-rente effect op de lange termijn. Wie vroeg begint met beleggen, is bovendien minder kwetsbaar voor de risico's van tussentijdse beursschommelingen.

Dit geldt niet alleen als het gaat om bedragen van honderden euro's per maand om een pensioenpot voor later op te bouwen. Ook voor kleinere bedragen maakt eerder beginnen met beleggen veel uit, zeker als je een lange tijdshorizon hanteert.

Vermogen opbouwen voor extra pensioen: wat levert €50 per maand op?

We illustreren dit hieronder met een eenvoudig voorbeeld met een beperkte inleg van 50 euro per maand in een breed gespreid indexfonds voor aandelen. Stel dat dit over een periode van 40 jaar gemiddeld een bruto rendement van 7 procent per jaar oplevert. We laten hier voor de eenvoud het effect van beleggingskosten en belastingen even buiten beschouwing.

Als je maandelijks 50 euro belegt gedurende 40 jaar, met een gemiddeld rendement van 7 procent per jaar, kom je uit op in totaal ruim 128 duizend euro, zo kun je berekenen. Stel je de beslissing om te starten met 50 euro per maand vijf jaar uit en wordt je beleggingsperiode 35 jaar, dan bouw je een eindkapitaal van bijna 89 duizend euro op. Een verschil van ruim 39.000 euro!

In de tabel hieronder kun je zien dat het rente-op-rente effect naarmate de tijd vordert steeds krachtiger werkt. Dit komt doordat eenzelfde jaarlijks rendement op een hoger vermogen in euro's steeds meer oplevert.

Bij een inleg van 50 euro per maand heb je in 35 jaar tijd 21.000 euro opzijgezet en in 40 jaar tijd is dat 24.000 euro. Dat is een verschil van 3.000 euro. Het verschil in opgebouwd vermogen is echter veel groter, te weten ruim 39.000 euro.

Dit heeft er mee te maken dat je in de vijf jaar die je extra hebt met 40 jaar beleggen, gedurende de laatste vijf jaar niet alleen rendement boekt op de nieuwe inleg, maar ook op het totale bedrag dat in de eerste 35 jaar wordt opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat het rente-op-rente effect sterker wordt naarmate de tijd vordert.

Dus ook als je maar een beperkt bedrag kan missen om zelf vermogen op te bouwen voor je pensioen of een ander doel, dan loont het om dat in financieel meer uitdagende tijden te blijven doen.

LEES OOK: Uitkering voor pensioen: lijfrente bij verzekeraar is tot duizenden euro’s voordeliger dan banksparen in 2022