De inflatie kwam in november volgens de eigen rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een stuk lager uit dan in oktober. Vooral de prijsontwikkeling van energie zorgde ervoor dat de inflatie flink lager uitviel.

In oktober lag de inflatie op jaarbasis nog op 14,3 procent, in november daalde dat volgens het statistiekbureau naar 9,9 procent.

Energie, ofwel gas, elektriciteit en stadsverwarming, was volgens het CBS in november 70 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was energie nog 173 procent duurder.

Inflatie, % verandering tov een jaar eerder, bron: CBS
Inflatie, % verandering tov een jaar eerder, bron: CBS

Het CBS legt uit dat het kabinet onlangs een tweetal maatregelen nam om de energiekosten van huishoudens te verlagen. Het ging om de tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de energieprijzen en het prijsplafond op energie. De tegemoetkoming werd in november voor het eerst uitgekeerd. Deze wordt door het CBS gezien als inkomenssteun en telt daarom niet mee in het inflatiecijfer. Het prijsplafond is wel van invloed op het inflatiecijfer.

Verder meldt het CBS dat motorbrandstoffen iets goedkoper waren dan een maand eerder. Dat heeft alles te maken met de gedaalde olieprijzen. Eten en drinken werden in doorsnee wel duurder dan een maand eerder. In november kostte voeding bijna 16 procent meer dan een jaar geleden. Dat was in oktober nog 14 procent. Vooral voor brood, vlees en zuivel moest meer worden betaald. De prijsstijging van kleding nam iets af.

De cijfers van het CBS zijn in lijn met de inflatiecijfers volgens de Europese meetmethode die eind november werden bekendgemaakt. Daaruit kwam naar voren dat het leven in doorsnee ruim 11 procent duurder werd, van bijna 17 procent een maand eerder.

In het eigen cijfer van het CBS worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. De Europese methode is bedacht om de inflatie van verschillende landen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken.

Nog altijd een groot gat met de spaarrentes

Ondanks de dalende inflatie is er nog altijd een groot gat met de spaarrentes. De hoogste variabele spaarrente bij in Nederland gevestigde banken is wel iets gestegen en ligt inmiddels op 1 procent. De hoogste rente voor een 1-jarige spaardeposito bedraagt 2,1 procent, volgens gegevens van de site spaarinformatie.nl.

Hoewel spaarders daarmee weliswaar wat meer rente over hun spaargeld ontvangen, schieten ze er ten opzichte van de hoge inflatie nog altijd bij in.

LEES OOK: Nederlandse goudhandelaar ziet fors hogere interesse voor goud in tijd van hoge inflatie