De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in januari een stuk slechter voor komen te staan. Volgens onderzoeksbureau Aon is hun financiële positie verslechterd door tegenslagen met beleggingen. In december ging het juist een stuk beter met de fondsen, maar die verbetering is door verliezen op de aandelenbeurzen in januari weer direct tenietgedaan.

Aon kijkt elke maand naar de dekkingsgraden van de fondsen. Die graadmeter was in december gemiddeld gestegen van 111 naar 115 procent, maar is in januari teruggevallen naar 110 procent. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen over de gehele linie 1,10 euro in kas hebben. De terugval is zuur omdat de hoop op pensioenverhogingen bij fondsen hierdoor in de kiem gesmoord kan worden.

Voor het bepalen of een fonds de pensioenen kan verhogen wordt naar de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden gekeken. Die graadmeter staat gemiddeld momenteel op 109 procent.

Volgens de huidige regels is dat te laag om te kunnen indexeren, ofwel pensioenen aan te passen aan de ontwikkeling van de lonen en de inflatie. Als de pensioenen niet meestijgen met de lonen en de inflatie neemt de koopkracht van de oudedagvoorzieningen af.

Dit thema is extra actueel met het hoog op de hoge inflatie. Woensdag werd bekend dat de Nederlandse inflatie in januari opnieuw zeer hoog is, met een gemiddelde prijsstijging van 7,6 procent volgens de Europese rekenmethode.

Lees ook: Pensioen niet waardevast door hoge inflatie: zo groot kan het bedrag zijn dat je jaarlijks mist

In Den Haag wordt gewerkt aan wetgeving om het mogelijk te maken om al over te gaan tot een pensioenverhoging bij een score van 105 procent. Zodra die versoepeling ingevoerd wordt, is het aan de fondsen om een afweging te maken.

Pensioenverhogingen financieel voorlopig niet te doen

"Dit is echter een lastige afweging voor fondsen", zegt Frank Driessen, directeur van de afdeling voor vermogensbeheer van Aon. Hij verwacht niet dat alle fondsen die dit kunnen, gebruik gaan maken van de versoepeling. Het geld voor de pensioenverhoging zouden ze bijvoorbeeld ook achter de hand kunnen houden voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat kan in sommige gevallen verstandig zijn.

Onlangs bleek al dat de grootste pensioenfondsen van Nederland er financieel nog niet aan toe zijn om de pensioenen te verhogen. "In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering", zei bestuursvoorzitter Joanne Kellermann van zorgfonds PFZW. Ambtenarenfonds ABP, het grootste fonds van Nederland, gaf aan te hopen dat de regels snel wat versoepeld worden. Dan zou een verhoging van de pensioenen binnenkort wellicht alsnog in beeld komen, aldus ABP. Maar dan moet het tij financieel wel meezitten.

LEES OOK: Pensioen niet waardevast door hoge inflatie: zo groot kan het bedrag zijn dat je jaarlijks mist