Het Nederlandse werkloosheidscijfer is mede door de coronacrisis opgelopen, van 4,3 procent in juni naar 4,5 procent in juli.

Volgens uitkeringsinstantie UWV is het aantal WW-uitkeringen wel gelijk gebleven.

In 2021 kunnen we enig herstel gaan zien, maar dan moet er geen tweede golf komen.

De werkloosheid in Nederland is in juli weer opgelopen ten opzichte van een maand eerder. Mede als gevolg van de coronacrisis zaten er 419.000 mensen zonder werk. Dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking, ten opzichte van 4,3 procent een maand eerder,

Het aantal lopende WW-uitkeringen bleef gelijk aan dat van juni; uitkeringsinstantie UWV registreerde 301.000 uitkeringen.

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Daar staat tegenover dat het aantal werkenden in de afgelopen maanden ook toenam, gemiddeld met 8000 per maand.

Na de uitbraak van de coronacrisis was sprake van een forse daling van de beroepsbevolking, omdat veel mensen de arbeidsmarkt hebben verlaten en velen gestopt zijn met zoeken naar werk.

Vooral in juni nam de beroepsbevolking weer toe, en ook in juli groeide deze licht. Dat kwam vooral doordat meer mensen weer op zoek gingen naar werk en werklozen die op zoek zijn naar een baan worden ook tot de beroepsbevolking gerekend.

De economische klap komt uiteindelijk iets minder hard aan dan eerder verwacht, zo denkt het Centraal Planbureau (CPB). In het basisscenario van het planbureau stijgt de werkloosheid door naar 6,5, komend jaar.

Volgend jaar kunnen de eerste tekenen van herstel zich aandienen, maar zien we ook de pijnlijke nasleep: de verder oplopende werkloosheid en meer faillissementen.

Aan die licht optimistische visie zitten wel een aantal mitsen en maren: bij een tweede coronagolf stijgt de werkloosheid veel harder. Dan worden alle positieve verwachtingen teniet gedaan, de economie herstelt in zo'n scenario volgend jaar dan nauwelijks.

Nederlandse consumenten zijn in augustus pessimistischer geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek daalde het consumentenvertrouwen naar -29, van -26 in juli. Daarmee ligt het vertrouwen ver onder het gemiddelde van -6 van de afgelopen twintig jaar.

Lees ook: