De coronacrisis heeft in heel Nederland toegeslagen. Alle regio’s lieten economische krimp zien, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Delen van het land waar hard getroffen sectoren sterk vertegenwoordigd zijn, zoals de luchtvaart, kregen grotere klappen dan de rest van het land.

Haarlemmermeer waar Schiphol zit, liet de grootste krimp zien. Ook Amsterdam is met zijn horeca niet gespaard.

Hieronder vind je de zes hardst getroffen regio’s.

Haarlemmermeer werd in het tweede kwartaal hard geraakt door de coronacrisis en zag de economie het sterkst krimpen. De regio is voor een groot deel afhankelijk van luchtvaart en daaraan gerelateerde dienstverlening. En die sectoren kregen harde klappen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau constateert verder dat in alle regio’s van Nederland sprake was van een economische achteruitgang.

De volgende zes regio’s zijn het hardst gekrompen ten opzichte van vorig jaar:

  1. Haarlemmermeer: -27 tot -29 procent
  2. Amsterdam: -14 tot -12 procent
  3. IJmond: -14 tot -12 procent
  4. Agglomeratie Haarlem: -12 tot -10 procent
  5. Midden-Noord-Brabant: -12 tot -10 procent
  6. Zuid-Limburg: -12 tot -10 procent

De economie van Haarlemmermeer kromp met 27 procent tot 29 procent. En in de regio Amsterdam en de regio IJmond was sprake van een krimp tussen de 12 procent en 14 procent. Haarlem, Zuid-Limburg, Midden- en Noord-Brabant zagen de economie met 10 procent tot 12 procent krimpen.

"In al deze regio’s hebben de horeca en de zorg een belangrijk aandeel in de krimp", zo duidt het CBS. In de zorg zijn per saldo minder diensten geleverd omdat vanwege corona veel afspraken en operaties zijn uitgesteld. Andere bedrijfstakken die een substantieel effect hadden op de krimp in deze regio’s zijn de reisbemiddeling, cultuur, industrie en de uitzendbranche.

23 regio's lieten 8 tot 10 procent krimp zien en 21 regio's 6 tot 8 procent.

De regio's Almere en Delfzijl lieten juist de kleinste krimp zien, van minder dan 6 procent. In Almere bleef de krimp mede beperkt door goed presterende leasebedrijven. Verder zijn de bedrijfstakken die door de coronacrisis flink zijn getroffen in deze regio’s relatief minder vertegenwoordigd.

LEES OOK: Rutte: ook na 1 september zo veel mogelijk thuiswerken – maximaal 6 mensen thuis op bezoek