Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat grote bedrijven hun leveranciers in het midden- en kleinbedrijf sneller gaan betalen. De Kamer steunde dinsdag het CDA-plan om grote bedrijven rente te laten betalen als die na zestig dagen de rekening nog niet hebben betaald.

Het CDA kwam met het plan omdat het mkb afhankelijk is van opdrachten van grote ondernemingen. De partij raamt de jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen op 2,5 miljard euro.

“Kleine leveranciers houden hierdoor hun hoofd amper boven water. Te late betalingen vormen voor mkb’ers en zzp’ers een risico en een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank”, aldus de CDA-Kamerleden Agnes Mulder en Pieter Omtzigt.

De wettelijke betalingstermijn is dertig dagen als er contractueel niks geregeld is en gemiddeld genomen houden de meeste bedrijven zich daar aan. Maar sommige bedrijven wachten anderhalf tot twee keer zo lang. Daardoor kunnen zelfs gezonde kleinere toeleveranciers in de problemen komen.

Mkb als bank

Het probleem is dat veel grote bedrijven het mkb gebruiken als bank. Als je spullen al wel geleverd krijgt maar ze veel later betaalt, heb je immers veel minder werkkapitaal nodig. Dat scheelt bakken aan rente.

Kleinere bedrijven moeten kosten maken voor inkoop, vervolgens lang wachten op hun geld, opnieuw inkopen voor een andere klus en kunnen zo betalingsproblemen krijgen.

Betaalme.nu

Eind 2015 kwamen enkele grote bedrijven met een nieuw initiatief om het mkb aan meer liquiditeit te helpen. Met Betaalme.nu beloven onder meer Jumbo, Heineken en Randstad voortaan te zorgen dat de mkb'er het geld eerder op zijn rekening heeft.

Het idee achter Betaalme.nu is mooi, maar er uitwerking is minder, constateerde Z24's Thijs Peters. De grote bedrijven schuiven de verantwoordelijkheid en de kosten van het plan deels door naar de mkb'er, door gebruik te maken van ketenfinanciering.

"Grote bedrijven zouden hun rekening gewoon op tijd moeten betalen", concludeerde Peters. Daar is een meerderheid van de Tweede Kamer het nu mee eens.

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl