Nijmegen wil dat inwoners van de stad over ongeveer tien jaar “bewust reizen”. Dat betekent volgens de gemeente dat de auto niet meer wordt gebruikt voor korte ritten binnen de stad en mensen aan de randen van de stad kunnen kiezen voor andere vormen van vervoer en deelvoertuigen.

In de stad komt steeds minder ruimte voor parkeren en meer ruimte voor lopen en fietsen, staat in een programma waarover burgemeester en wethouders dinsdag hebben besloten.

In nieuwe wijken zal er niet meer bij elk huis een parkeerplaats voor een auto worden gerealiseerd. In de openbare ruimte worden geen nieuwe parkeerplaatsen meer aangelegd, zo wil de gemeente.

In oude wijken wordt betaald parkeren buiten het stadscentrum steeds verder uitgebreid. Nijmegen wil ook het aantal straten waarin maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden flink uitbreiden.

Volgens de gemeente is het weren van de auto uit de stad nodig, omdat het inwonertal van Nijmegen groeit, maar de ruimte niet. Er is tegelijkertijd meer ruimte nodig voor meer groen en klimaataanpassingen.

De gemeente gaat in de komende vijf jaar praten met onder meer bedrijven en instellingen, waarvoor het bewuste reizen een grote verandering betekent.

Ook worden er oplossingen gezocht voor mensen die bijvoorbeeld niet kunnen fietsen of lopen. Voor hen moeten er voldoende mogelijkheden blijven om zich te verplaatsen, aldus de gemeente.

LEES OOK: Burgemeester krijgt sterkere bevoegdheid om woning te sluiten: verhuurder kan dan contract ontbinden zonder tussenkomst rechter