Heel vaak komt het niet voor, maar op groothandelsmarkten voor energie kan de balans tussen vraag en aanbod af en toe zo uitvallen dat prijzen even negatief worden. Dat gebeurt woensdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur met de stroomprijs, zo meldt energiebedrijf Zonneplan. Consumenten met een dynamisch contract kunnen hier direct van profiteren.

De contracten op de groothandelsmarkt voor levering een dag later, voorzien momenteel een negatieve stroomprijs op woensdagmiddag. Dit heeft te maken met een verwacht overschot aan wind- en zonnestroom. De groothandelsprijs zal daardoor gedurende een aantal uur negatief zijn.

In de grafiek hieronder is dat te zien, waarbij de stroomprijs op het laagste punt 195 euro per megawattuur negatief is.

Omgerekend naar kilowattuur gaat het om een negatieve prijs van 19,5 cent. Voor de consument moeten daar nog wel belastingen bij worden opgeteld en dan kom je volgens Zonneplan uit op een negatieve prijs van ongeveer 8 cent per kilowattuur.

Energieprijs: dynamisch, variabel of vast contract

Aanbieders van dynamische contracten rekenen prijzen op de groothandelsmarkt op uurbasis of dagbasis door aan consumenten. Die zien hun verbruikskosten van stroom en gas dus dagelijks meeschommelen met de prijzen op de groothandelsmarkt. Op momenten dat de prijzen dalen levert dat direct voordeel op, maar het omgekeerde is ook het geval.

In de eerste maanden van dit jaar hebben consumenten met dynamische contracten relatief sterk geprofiteerd van dalende prijzen op groothandelsmarkten.

De lagere stroom- en gasprijzen sijpelen uiteindelijk ook door in variabele en vaste contracten. Voor variabele energiecontracten geldt dat die momenteel één keer per maand of één keer per kwartaal worden aangepast. Enkele energieleveranciers bieden momenteel vaste prijzen aan die een half jaar of 1 jaar ongewijzigd blijven.

Bij de keuze voor een bepaald soort energiecontract speelt onder meer mee in hoeverre je als consument makkelijker grote prijsschommelingen kunt opvangen en in hoeverre je zekerheid wilt voor een langere periode. Daarnaast is uiteraard de verwachte prijsontwikkeling van stroom en gas van belang, maar die is vrij lastig te voorspellen.

Bij dit alles is ook het prijsplafond voor energie van belang. Voor een jaarverbruik tot 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom gelden maximale prijzen van respectievelijk 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom. Door de recente daling van groothandelsprijzen bieden echter steeds meer energieleveranciers prijzen aan die onder de maxima van het prijsplafond liggen.

LEES OOK: Vast energiecontract voor 6 maanden of 1 jaar: zo kun je prijzen voor gas en stroom in april vergelijken