• Het aanbod van energiecontracten waarbij de prijzen voor zes maanden of 1 jaar vastliggen, neemt beetje bij beetje toe.
  • Business Insider maakt een inventarisatie van de tarieven voor gas en stroom van vaste contracten.
  • Vergeleken met variabele energieprijzen zijn de 6-maandstarieven redelijk scherp geprijsd. Voor de zekerheid van 1 jaar vast betaal je wat meer.
  • Lees ook: Je gasverbruik moet bijna halveren in april, volgens het prijsplafond: dit moet je weten

Vaste energiecontracten beginnen beetje bij beetje terug te keren op de Nederlandse markt. Een complicatie hierbij is dat energieleveranciers beducht zijn voor voortijdige opzeggingen van vaste contracten, waarbij de boetes nog relatief laag zijn. Dat is een risico in de huidige energiemarkt met sterk schommelende prijzen.

Momenteel geldt er een boete van telkens 50 euro voor respectievelijk gas en stroom, als consumenten vaste contracten tussentijds opzeggen. Vanaf juni worden de opzegboetes echter hoger en dan komen er waarschijnlijk ook meer vaste contracten op de markt.

Vooralsnog bieden energieleveranciers vooral contracten met variabele prijzen voor stroom en gas aan. Dat betekent veelal dat prijzen één keer per maand of één keer per drie maanden worden aangepast.

In de onderstaande tabel hebben we een overzicht gemaakt van de variabele prijzen voor stroom en gas die energieleveranciers per 1 april rekenen voor nieuwe klanten. De data komen van Energievergelijk.nl en in enkele gevallen van de sites van aanbieders.

Van belang om in de gaten te houden is hoe marktprijzen van energieleveranciers zich verhouden tot de maximale prijzen onder het prijsplafond voor energie. Blijf je met het gas- en stroomverbruik op jaarbasis onder de 2.900 kWh stroom en 1.200 kuub gas, dan betaal je maximaal de prijzen van het prijsplafond. Die liggen op 1,45 euro per kuub voor gas en 0,40 euro per kWh voor stroom.

Echter, door de daling van energieprijzen op groothandelsmarkten hebben veel energieleveranciers hun prijzen aangepast. Daarbij komen prijzen steeds vaker onder de maxima van het prijsplafond.

In de tabel hierboven is te zien dat variabele prijzen voor gas in 14 gevallen onder de 1,45 euro per kuub liggen. Bij stroom zijn er 8 aanbieders die onder de 0,40 euro per kWh zitten en vier aanbieders hanteren een marktprijs van precies 0,40 euro per kWh.

Vaste prijs voor gas en stroom: 6 maanden of 1 jaar

Wie overweegt de prijs voor gas en stroom voor zes maanden of een jaar vast te zetten, moet een afweging maken over de verwachte prijsontwikkeling in de komende maanden. Bij het aanhouden van een variabele prijs, ben je flexibel als energieprijzen de komende maanden verder dalen.

Aan de andere kant zijn er bij de huidige aanbiedingen voor vaste contracten al aanbieders met prijzen die lager liggen dan de maxima van het prijsplafond. Het vastzetten van prijzen voor zes maanden of een jaar geeft dan zekerheid, mocht gas bijvoorbeeld in het najaar weer duurder worden.

In de onderstaand overzichten heeft Business Insider zes contracten waarbij de prijzen voor gas en stroom voor zes maanden vaststaan en tien 1-jaars contracten op een rij gezet. We hebben gebruik gemaakt van overzichten van energievergelijkers Gaslicht.com en Pricewise, aangevuld met aanbiedingen die op de sites van energieleveranciers te vinden zijn.

We beginnen met de 6-maands contracten.

In de bovenstaande tabel is te zien dat de gasprijzen in alle gevallen lager liggen dat het maximum van 1,45 euro per kuub dat onder het prijsplafond wordt gehanteerd. Bij stroom ligt de marktprijs bij één aanbieder boven het niveau van het prijsplafond van 0,40 euro per kWh en in de overige gevallen liggen de prijzen daaronder.

De variatie in prijzen die voor zes maanden vastliggen, is wel groot. De laagste prijzen die je bij Coolblue, GreenChoice en Mega vindt voor gas zijn ook behoorlijk concurrerend, als je naar de variabele tarieven voor nieuwe klanten kijkt.

Dan de prijzen voor 1 jaar vast. Die geven we in de onderstaande tabel.

In de tabel is te zien dat prijzen die voor 1 jaar vaststaan in doorsnee wat hoger liggen dan de 6-maandsprijzen en de variabele prijzen. De laagste jaarprijs voor gas ligt met 1,32 euro per kuub ruim 10 cent hoger dan de laagste 6-maandsprijs.

Energieleveranciers rekenen dus een extra premie voor contracten waarbij de prijs 1 jaar gegarandeerd is.

Vast contract voor energie: wel of niet doen?

Bij de overweging om eventueel de prijs van gas en stroom langer vast te zetten, spelen een paar zaken mee. Een vaste prijs biedt meer zekerheid, maar zoals gezegd: mochten consumentenprijzen de komende maanden verder dalen, dan kan je daar met een variabel tarief nog op inspelen.

Daarnaast is van belang of een huishouden verwacht met het jaarverbruik onder de volumelimieten van het prijsplafond te blijven. Als dat zo is, dan is een vaste prijs voor stroom of gas alleen interessant als die onder de maximumprijzen van het prijsplafond zit (dus lager dan 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom).

Wie verwacht boven de volumelimiet van het prijsplafond uit te komen, kan overwegen de prijs voor bijvoorbeeld zes maanden of 1 jaar vast te leggen, zeker als die lager is dan het maximum van het prijsplafond. Voor het extra verbruik boven de 1.200 kuub gas of 2.900 kWh stroom betaal je dan een relatief gunstige marktprijs.

LEES OOK: Dit verandert er voor je portemonnee per 1 april: van statiegeld op blikjes tot extra kosten voor onderhoud cv-ketel