De Nederlandse inflatie kan dit jaar weliswaar afkoelen, maar blijft hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Dit heeft vooral te maken met relatief forse loonstijgingen en de schok van hogere energieprijzen. Dat stelt kredietverzekeraar Atradius in een woensdag verschenen onderzoek.

“Hoewel de inflatie in Nederland – mede dankzij het prijsplafond voor energie – in 2023 naar verwachting sneller daalt dan het Europees gemiddelde, blijft de kerninflatie ook dit jaar aanzienlijk hoger dan in andere EU-lidstaten”, aldus Atradius. De kerninflatie is de stijging van prijzen exclusief voeding en energie.

Over de gehele linie ligt de Nederlandse inflatie hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Dat heeft voornamelijk te maken met de hoge energieprijzen. De stijging van energieprijzen lag in december in de eurozone als geheel met 25,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor al hoog, maar in Nederland was dat met 30 procent nog hoger.

Eind dit jaar zal de Nederlandse inflatie naar verwachting boven de 4 procent liggen.

Een belangrijke factor daarbij is dat stijgingen van energieprijzen doorwerken in de prijzen van industriële goederen en diensten. Nederlandse consumenten worden dit jaar weliswaar enigszins beschermd tegen hoge energieprijzen door het prijsplafond voor energie, maar dat geldt niet voor industriële producenten.

Ook zonder energie is Nederlandse inflatie hoog

De economen van Atradius merken op dat de zogenoemde kerninflatie in Nederland, waarbij voeding en energie niet worden meegerekend, relatief hoog is. In december lag de kerninflatie in Nederland met 7,1 procent al ruim boven die in de eurozone (5,2 procent). Ook de inflatie van industriële goederen ligt in Nederland structureel hoger dan in de eurozone.

De economen van Atradius merken op dat loonstijgingen in Nederland relatief fors zijn. Ze wijzen erop dat de loongroei in Nederland mede onder invloed van de gespannen arbeidsmarkt sterker toeneemt dan in de eurozone als geheel.

Zo stegen de Nederlandse cao-lonen in het laatste kwartaal van 2022 met 3,8 procent, tegenover 2,9 procent in de eurozone in het tweede kwartaal.

De inflatie in Nederland wordt volgens Atradius nog niet in voldoende mate beteugeld door het stringente monetaire beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) het afgelopen jaar heeft ingezet. In december verhoogde de ECB de rente voor de vierde keer in een jaar.

"Gezien de relatief hoge kerninflatie kan het vanuit Nederlands perspectief dus geen kwaad als de teugels door de ECB ook in 2023 nog harder worden aangetrokken", aldus Atradius.

LEES OOK: Inflatie op record van 10% in 2022, maar dat is waarschijnlijk een beetje overdreven – stijging energieprijzen te hoog ingeschat