Het prijsplafond voor energie is op zondag 1 januari 2023 van kracht geworden. Dat betekent dat een huishouden maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom betaalt, tot een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Maar dat werkt niet zo simpel als je zou denken.

Als een huishouden met het energieverbruik boven de volumelimieten uitkomt, gaat de marktprijs van de energieleverancier gelden. Het moment waarop de jaarafrekening wordt vastgesteld is hierbij echter van groot belang. Dat verschilt per klant en hangt doorgaans samen met de datum waarop je bij een energieleverancier klant bent geworden.

Bij de volumegrenzen van het prijsplafond wordt niet gekeken naar het kalenderjaar 2023, waarbij aan het eind van het jaar de balans wordt opgemaakt. In plaats daarvan heeft de overheid voor elke dag van het jaar een gestandaardiseerd dagverbruik vastgesteld.

Voor de volumelimiet van het prijsplafond wordt gekeken naar de optelsom van alle standaarddagen tot de datum van de jaarafrekening. Vervolgens vergelijkt je energieleverancier dit met het feitelijke verbruik. Zit je met het feitelijke verbruik boven het standaardniveau tot het moment van de jaarafrekening, dan betaal je over het extra volume de marktprijs van je energieleverancier.

Voor de periode ná de jaarafrekening tot het eind van het jaar heb je een standaard restbudget voor het energieverbruik dat wordt vergeleken met je feitelijke verbruik.

Prijsplafond energie: verbruiksgrens voor gas en stroom in januari 2023

Hieronder geven we in de tabel eerst het gestandaardiseerde verbruik van gas en stroom onder het prijsplafond op maandbasis.

Te zien is dat je in januari 2023 geacht wordt maximaal 221 kuub gas te verbruiken en 339 kWh stroom. Voor gas is dit ook meteen het hoogste 'maandquotum'. Dit heeft ermee te maken dat januari doorgaans de maand is waarin huishoudens het meeste gas verbruiken. Voor stroom is januari ook een topmaand, al ligt het quotum in december nog iets hoger.

In het geval dat de energieleverancier je jaarafrekening op 1 februari 2023 opmaakt voor de periode tot eind januari, wordt dus eerst gekeken of je meer of minder dan 221 kuub gas en 339 kWh stroom hebt gebruikt. Zit je daar onder dan betaal je maximaal de prijzen van het prijsplafond, als het markttarief van je energieleverancier hoger is dan 1,45 euro per kuub en/of 0,40 euro per kWh.

Voor het verbruik boven de volumelimiet van januari betaal je sowieso de marktprijs van je energieleverancier, als de jaarafrekening van je energienota eind deze maand wordt opgemaakt.

Bij een jaarafrekening die eind januari wordt opgemaakt, geldt dat het restvolume dat onder het prijsplafond valt bepaald wordt door het standaardverbruik vanaf februari tot en met december. Dat is dus optelsom van de in de tabel hierboven genoemde maandquota voor die maanden.

Je kunt zelfs op dagbasis volgen wat je volgens de normen van het prijsplafond zou mogen verbruiken aan gas en stroom. Dat ziet er voor januari zo uit.

In de bovenstaande tabel is te zien dat je op 1 januari geacht werd maximaal 7,2 kuub gas te verbruiken en 11,3 kWh stroom. En op maandag 2 januari is dat 7,3 kuub gas en 11,2 kWh stroom.

Als januari een zachte maand wordt waarin je relatief weinig gas verbruikt, is dat dus wel meteen een meevaller. Sowieso is het dus handig om even te checken op welk moment in het jaar je energieleverancier de jaarafrekening opmaakt.

LEES OOK: Dynamische stroomprijs op laagste niveau van 2022 door harde wind: slechts 9 cent per kWh