Het moederbedrijf van SNS, De Volksbank, zag afgelopen jaar een hausse aan vervroegde aflossingen op hypotheken en renteherzieningen. De vierde grootbank van Nederland wist veel klanten te behouden, maar moest daarvoor wel lage hypotheekrentes bieden.

Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de staatsbank.

Dalende hypotheekrentes zorgden voor flinke activiteit bij huiseigenaren. Afgelopen jaar heeft De Volksbank hypotheekklanten actief benaderd. “De Volksbank is in staat gebleken om veel hypotheekklanten te behouden wier rentevaste periode in 2016 of 2017 zou afgelopen. Het volume van deze renteherzieningen was aanzienlijk als gevolg van de hoge hypotheekproductie in de periode 2005-2007. Dit waren voornamelijk hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaaar”, aldus het moederbedrijf van SNS, BLG Wonen een Regiobank.

De waarde van de totale hypotheekportefeuille van de Volksbank bleef nagenoeg stabiel op een kleine 45 miljard euro. Dat is goed voor een marktaandeel van 6,6 procent.

De Volksbank, het vroegere SNS, heeft in 2016 veel nieuwe hypotheken afgesloten Het marktaandeel in dit segment nam sterk toe, van 4,1 naar 5,7 procent. Bij de Volksbank nam de nieuwe productie met meer dan driekwart toe tot 3,7 miljard euro.

De volumegroei is wel ten koste gegaan van de rentemarge. De bank merkt dat de marges op hypotheken onder druk staan door de lage rente en de felle concurrentie, met name van pensioenfondsen en verzekeraars. Mede daardoor daalde de rentemarge met 8 procent naar 911 miljoen euro. Dit jaar blijven de rentebaten naar verwachting onder druk staan, zij het in iets mindere mate.

Lagere winst Volksbank

De Volksbank sloot het jaar af met een nettowinst van 329 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent minder dan in 2015. De daling is mede het gevolg van een afboeking van 36 miljoen euro op een portefeuille oude hypotheken waarvan de boekwaarde van jaar tot jaar fluctueert.

Lees ook op Business Insider

Daarnaast is een eenmalige voorziening van 24 miljoen euro voor reorganisatiekosten in het resultaat verwerkt. De Volksbank kondigde eind vorig jaar aan dat de komende vier jaar tussen de achthonderd en negenhonderd banen komen te vervallen.

Zonder eenmalige posten zou de winst volgens de bank zijn toegenomen. Daarbij profiteerde de Volksbank met name van een aanzienlijke daling van het aantal leningen met een betalingsachterstand. Die zorgde voor een vrijval van 68 miljoen euro aan eerder getroffen kredietvoorzieningen.