De Franse econoom Thomas Piketty, die beweert dat de rijken in Europa en de VS de afgelopen decennia steeds rijker zijn geworden, ligt onder vuur van de Britse zakenkrant The Financial Times. Maar volgens nobelprijswinnaar Paul Krugman zit de FT zelf fout.

De Franse  econoom Thomas Piketty is al enkele maanden het middelpunt van een stevig debat over oprukkende ongelijkheid in westerse landen. Piketty schreef een internationale bestseller ‘Kapitaal in de eenentwintigste eeuw’, waarin hij stelt dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

Fouten in boek Piketty

Volgens Piketty wordt een kleine groep rijken steeds rijker omdat het rendement op kapitaal hoger is dan de groei van de economie. Hij voorspelt dat deze trend de komende decennia doorzet en pleit onder meer voor een hogere erfbelasting om iets te doen aan extreme vermogensconcentratie.

De Britse zakenkrant de Financial Times beweerde afgelopen zaterdag bij monde van medewerker Chris Giles echter dat de cijfers en formules van econoom Thomas Piketty niet kloppen. Giles is in de bronnen van Piketty gedoken en komt tot de conclusie dat Piketty voor zijn boek veel data heeft weggelaten of fout heeft overgenomen. Ook zouden er soms data opduiken die uit het niets lijken te komen.

Piketty liet in een reactie weten dat de data die hij heeft verzameld zeker nog verbeterd kan worden. Maar het zou hem verbazen als de verbeterde data zijn conclusies omver zouden werpen. Hij beweert dat recentere data over de Verenigde Staten juist aantonen dat de kloof tussen arm en rijk groter is dan hij in zijn boek schrijft.

Ongelijkheid VS wel degelijk groter

De Amerikaanse econoom en nobelprijswinnaar Paul Krugman schoot Piketty dit weekend meteen al te hulp. Krugman maakt wel een onderscheid tussen de situatie in West-Europa en die in de Verenigde Staten. Krugman zegt zelf te weinig van de Europese data af te weten, maar valt FT-medewerker Giles hard aan over diens claims rond ongelijkheid in de VS.

Giles' stelling dat de mate van ongelijkheid in Europa én Verenigde Staten de afgelopen vijftig jaar 'redelijk stabiel' is, moet voor wat betreft de VS als larie worden aangeduid, meent Krugman. Hij verwijst hierbij onder meer naar een grote studie van het statistiekbureau van het Amerikaanse Congres, waaruit blijkt dat in ieder geval de inkomensongelijkheid in de VS sterk is gegroeid.

"Het is simpelweg niet geloofwaardig dat deze toename in de concentratie van inkomen uit vermogen geen reflectie zou zijn van een concentratie van het vermogen zelf", aldus Krugman.

Duidelijk is wel dat het economendebat rond ongelijkheid zich steeds meer langs ideologische lijnen afspeelt. Piketty is een bekend adviseur van de Franse Parti Socialiste, de kritiek op zijn boek komt van een Britse liberale zakenkrant uit het hart van de Londense City. Die wordt op zijn beurt aangevallen door de voor Amerikaanse begrippen tamelijk 'linkse' econoom Krugman.

 Lees ook

Rijk en arm: waarom ongelijkheid in Nederland best meevalt

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl