Het overgrote deel van de zpp’ers heeft geen flauw benul wat de opdrachtgeversverklaring inhoudt.

Mocht je het zelf ook niet meer weten, het gaat om het nieuwe plan van de regering om de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt te regelen. Dit moet de opvolger worden van de geflopte Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, afgekort tot Wet DBA.

Deze wet was bedoeld om helderheid te krijgen over de vraag of een zzp’er echt als ondernemer opereert en dat niet sprake is van een verkapt dienstverband (schijnzelfstandigheid). Maar daar bleken allerlei haken en ogen aan te zitten.

In plaats van helderheid bracht de Wet DBA van toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes juist onrust. Zelfstandigen klaagden dat zij geen opdrachten meer kregen, omdat opdrachtgevers vreesden alsnog loonbelasting en premies te moeten betalen vanwege juridische onzekerheden. In afwachting van nieuwe regels werd de Wet DBA opgeschort.

Het kabinet-Rutte III wil werkgevers zekerheid bieden via een ‘opdrachtgeversverklaring’, waarin de relatie tussen opdrachtgever- en nemer wordt vastgelegd. Dat staat in het regeerakkoord. Het kabinet overlegt momenteel met zelfstandigen, vakbonden en werkgevers over de precieze invulling van de nieuwe zpp-wet.

Zzp’ers zijn ondertussen nauwelijks op de hoogte van wat de opdrachtgeversverklaring is, blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN Amro onder (potentiële) zpp’ers heeft gehouden.

Zestig procent van de zpp’ers heeft geen idee wat de verklaring inhoudt:

Lees ook op Business Insider

ABN Amro

De meerderheid is blij dat de Wet DBA is afgeschaft, maar kan nog niet zeggen of de opdrachtgeversverklaring positief gaat uitpakken. Ze durven dan ook geen voorspelling te geven of de verklaring voor- of nadelig is voor hun werkgelegenheid.

Minimum uurtarief en verhoging btw-tarief

Ook wat betreft het nieuwe voornemen van de regering om een minimum uurtarief voor zzp’ers te introduceren stuit op verwarring: 71 procent erkent niet inhoudelijk op de hoogte te zijn. Toch zien ze het positief in: bijna 9 op de 10 ondernemers verwacht niet dat de regeling hen opdrachten gaat kosten.

Waar men zich wél zorgen over maakt, is de verhoging van het btw-tarief. Eén op de zes zzp’ers verwacht dat de regeling hen inkomen of kansen op werk gaat kosten. Toch zegt 82 procent van plan te zijn om de verhoging volledig door te berekenen aan klanten. Opvallend, want ondertussen denkt een ruime meerderheid (59 procent) dat concurrenten dat niet gaan doen.

ABN Amro

LEES OOK: Oplichters die zich voordeden als medewerkers van de fiscus tilden ondernemers voor ruim €2,2 miljoen