Economen bij grote Nederlandse banken en bij internationale organisaties zoals het IMF en de OESO zijn in december druk bezig met analyses over de vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Daarbij is er redelijke overeenstemming over de groei van de Nederlandse economie in 2023, maar dat ligt anders bij de prognoses voor de inflatie.

Vrijdag kwam het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met een nieuwe raming voor de Nederlandse economie: die laat volgend jaar amper nog groei zal laten zien, zo is de verwachting.

Het prijsplafond voor energie dat de overheid invoert kan niet voorkomen dat het leven volgend jaar over de gehele linie opnieuw duurder wordt, voorzien economen van het IMF. En hoewel Nederland voldoende energiereserves heeft om het land draaiende te houden, zou het zomaar kunnen dat energietekorten elders in de EU de energiecrisis in Nederland verergeren.

De economen van het IMF denken dat de Nederlandse economie dit jaar nog 4,2 procent vooruitgaat, maar dat de groei volgend jaar bijna stilvalt op een plus van 0,6 procent. Dat ligt redelijk in lijn met wat er uit de modellen van andere denktanks rolt.

Hieronder is te zien dat de prognoses voor de economische groei in 2023 variëren van 0,4 procent tot 0,9 procent.

Verwachting economische groei 2022 en 2023

  • IMF: 4,2% (2022), 0,6% (2023)
  • OESO: 4,3% (2022), 0,8% (2023)
  • CPB: 4,2%, 2022), 0,9% (2023)
  • ING: 4,2% (2022), 0,4% (2023)
  • Rabobank: 4,2% (2022), 0,6% (2023)

Sinds de Russische inval in Oekraïne is energie veel duurder geworden en ben je veel meer kwijt aan boodschappen in de supermarkt. De hoge inflatie komt hard aan dit jaar een raakt de koopkracht van Nederlanders.

Door overheidsmaatregelen zoals het prijsplafond voor gas en stroom, neemt de inflatie volgend jaar wel flink af. Maar dat neemt niet weg dat het algehele prijsniveau in 2023 waarschijnlijk nog wel 4,2 procent verder oploopt, volgens de economen van het IMF.

In de onderstaande tabel is te zien dat het IMF met de prognose van 4,2 procent voor de inflatie in 2023 een middenmoter is.

Verwachting inflatie in 2022 en 2023

  • IMF: 11,8% (2022), 4,2% (2023)
  • OESO: 12,2% (2022), 8,5%* (2023)
  • CPB: 10% (2022), 3,5% (2023)
  • Rabobank: 11,6% (2022), 4,2% (2023)
  • ING: 10,1% (2022), 4,4% (2023)

*HICP-index

De consensus voor de Nederlandse inflatie van volgend jaar lijkt te liggen rond de 4 procent. Het grootste verschil is te zien tussen de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) en de OESO. Waar het CPB uitgaat van 'slechts' 3,5 procent inflatie, rekent de OESO op maar liefst 8,5 procent inflatie in 2023.

Van belang hierbij is dat de OESO uitgaat van de inflatie op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode en het Centraal Planbureau de nationale consumentenprijsindex van het CBS als uitgangspunt neemt. De Europese meetmethode levert in de regel een wat hogere inflatie op.

Voor de maand november rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek bijvoorbeeld 9,9 procent inflatie op jaarbasis, tegen 11,3 procent inflatie volgens de Europese rekenmethode. Als je dit verschil van 1,4 procentpunt meeneemt, ligt de schatting van de OESO voor 2023 nog steeds relatief hoog.

Dit is uiteindelijk geen vrijblijvende kwestie: als het Centraal Planbureau gelijk krijgt en de inflatie sterk afkoelt in 2023, dan is de klap voor de koopkracht van Nederlandse huishoudens veel kleiner dan als de OESO het bij het rechte eind heeft.

LEES OOK: Inflatie is niet zo simpel: 6 belangrijke weetjes als je indruk wilt maken op collega’s, vrienden en familie