• Het nieuwe jaar brengt traditiegetrouw flink wat fiscale veranderingen mee en dat geldt ook voor de sociale lasten van werkgevers in 2023.
  • Voor brutolonen tot grofweg 5.000 euro vallen de werkgeverspremies komend jaar lager uit; daarboven stijgen ze juist.
  • Verder kunnen werkgevers financiële steun bieden aan werknemers via de verruimde werkkostenregeling.
  • Lees ook: Brutoloon van doorsnee werknemer in 2023: loonstijging van ruim 5% 

In 2023 krijgen werkgevers te maken met een reeks aanpassingen van de tarieven voor sociale lasten die ze moeten betalen als onderdeel van de loonkosten, zoals verzekeringspremies voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De tariefwijzigingen zorgen ervoor dat de werkgeverslasten anders uitpakken, afhankelijk van de hoogte van het bruto salaris van een werknemer.

Uit een doorrekening van HR-dienstverlener en salarisverwerker ADP blijkt dat er een verschil is voor bruto maandlonen onder en boven de 5.165 euro. Voor salarissen onder de 5.165 euro per maand betalen werkgevers minder aan sociale premies, terwijl boven dit niveau sprake is van hogere werkgeverslasten.

“Voor een werknemer met een brutoloon van 5.250 euro moet 41,96 euro per maand meer worden afgedragen. Vanaf 5.750 euro wordt het maximale verschil van 100,09 euro per maand bereikt”, schrijft ADP in een dinsdag verschenen analyse.

Voor werkgevers die iets extra's willen doen voor werknemers die kampen met de hoge inflatie, komt er in 2023 een verruiming van de zogenoemde werkkostenregeling. De zogenoemde vrije ruimte voor de totale loonsom tot 400.000 euro gaat van 1,7 procent naar 3 procent. “Als een bedrijf een eindejaarsuitkering of dertiende maand heeft, kunnen zij het bruto bedrag van de uitkering verlagen en dat deel voor de werknemer onbelast uitbetalen als bijvoorbeeld ‘vergoeding energiekosten’", geeft ADP aan.

LEES OOK: Werkgevers kunnen inflatie niet zomaar doorbereken bij loonsverhoging: maatwerk hard nodig, volgens werkgeversclub