• In januari valt traditiegetrouw het eerste loonstrookje van het nieuwe jaar op de mat. Hoe pakt dat netto uit in 2022?
  • De meeste werknemers gaat er licht op vooruit, blijkt uit een inventarisatie van salarisverwerker ADP.
  • Werknemers kunnen een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag krijgen, maar daar zal vaak een lagere reiskostenvergoeding tegenover staan.
  • Lees ook: Je financiën in 2022: de 25 belangrijkste veranderingen op een rij

In januari valt het eerste loonstrookje van 2022 op de mat, of beter gezegd: in je mailbox. Hoe pakt dat netto uit? Uit een inventarisatie van salarisverwerker ADP blijkt dat de meeste werknemers erop vooruit gaan. De sterkste stijging is te zien bij werknemers die twee keer modaal verdienen.

ADP heeft gekeken naar het effect van belastingmaatregelen op de ontwikkeling van de nettolonen, en per sector naar de pensioenpremies. Eventuele loonsverhogingen zijn dus niet meegenomen.

In de bovenstaande tabel is te zien dat werknemers met een minimumloon, een modaal salaris van 2.932 euro bruto per maand en twee keer modaal (5.864 euro bruto per maand) erop vooruitgaan.

Voor modale werknemers gaat het om pakweg een tientje per maand en twee keer modaal krijgt er 24 euro per maand bij.

De stijging van het nettoloon die er voor de meeste werknemers in het vat zit, heeft mede te maken met de verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Voor inkomens tot 69.399 euro gaat dat tarief licht omlaag naar 37,07 procent.

Ook stijgen een aantal heffingskortingen die je in aftrek kunt brengen op de te betalen belasting en stijgt het minimumloon.

Lees ook: Dit verandert er in 2022 fiscaal: lager belastingtarief op inkomen, hogere vrijstelling voor vermogen in box 3

De enige uitzondering vormen parttimers, die netto 3 euro per maand minder krijgen. Dit heeft te maken met een lagere arbeidskorting voor deze groep.

Loonstijging niet sterk genoeg om hogere inflatie te compenseren

De stijgingen van het nettoloon die ADP becijfert, komen procentueel neer op plussen van 0,36 procent tot 1,19 procent. Hierbij is puur gekeken naar belastingeffecten en dergelijke, en dus niet naar loonsverhogingen door de werkgever.

De nettoloonstijgingen als gevolg van de belastingeffecten zijn duidelijk niet hoog genoeg om de inflatie te compenseren. Zo verwachten economen van Rabobank dit jaar een inflatie van 3,8 procent, wat dus forse loonsverhogingen zou vereisen om de koopkracht van lonen stabiel te houden.

Lees ook: Hoge inflatie blijvertje of niet? Dit zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen

Werkgevers mogen vanaf dit jaar een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven van 2 euro per dag. Daar staat echter tegenover dat de reiskostenvergoeding deels kan wegvallen en dat dit niet volledig gecompenseerd wordt door de thuiswerkvergoeding.

Werkgevers mogen de reiskostenvergoeding dit jaar alleen nog betalen op basis van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

Het sectorbeeld, waarbij is gekeken naar het effect van pensioenpremies, wijkt niet heel sterk af van het algemene beeld wat betreft de ontwikkeling van de nettolonen. Een modale werknemer in de bouw krijgt er in 2022 netto 14 euro per vier weken bij.

In de sector metaal & techniek stijgt het nettoloon op maandbasis met 14 euro voor een modale werknemer, bij de overheid is dat 11 euro, in de sector transport gaat het eveneens om 11 euro en in de zorg om 8 euro.

Tot slot is er goed nieuws voor gepensioneerden, omdat de aanvullende pensioenen en de AOW-uitkering stijgen, al gaat het om beperkte toenames.

Iemand met een aanvullend pensioen (bovenop de AOW) van bruto 500 euro per maand, krijgt er in 2022 netto 1,35 euro per maand bij. Met een aanvullend pensioen van bruto 2.500 per maand gaat het om netto 7 euro extra.

LEES OOK: Hoge inflatie in 2022? Dit houd je netto over als je €40.000 tot €80.000 verdient en je bruto salaris stijgt met 2% tot 4%