• Corporate Queer zet zich in voor LHBTI’ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen) in het bedrijfsleven.
  • Remco Boxelaar richtte het platform op om de heteronorm in de corporate wereld aan te kaarten.
  • Door middel van trainingen, inspiratiesessies en beleidsadvies wil hij de kennis en tolerantie bij bedrijven vergroten.

Corporate Queer is een netwerkorganisatie voor LHBTI-professionals (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen). Met het platform wil oprichter Remco Boxelaar ‘de heteronorm’ binnen het bedrijfsleven aankaarten door middel van trainingen, inspiratiesessies en beleidsadvies.

Aan Business Insider vertelt Boxelaar over het hoe en waarom van Corporate Queer. “We bevragen de status quo en dagen deze op een positieve manier uit. We willen organisaties uitnodigen en stimuleren om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn.”

Waarom ben je dit platform gestart?

“Ik identificeer mezelf als non-binair. Al tijdens mijn studies bedrijfskunde en economie hield ik me bezig met queerness in het bedrijfsleven. Mijn scriptie schreef ik bijvoorbeeld over hoe het gepercipieerde nadeel van LHBTI-leiders bij bedrijven omgezet kan worden in een voordeel, een asset.”

“Na mijn studie heb ik vijf jaar als rechterhand gewerkt voor het managementteam van adviesbureau AT Osborne. Zij hebben me destijds de vrijheid gegeven om dat onderwerp binnen het bedrijf aan te pakken onder de noemer Project Lead Diversity & Inclusion.”

“De consultancywereld is een kleine wereld en toen ook andere bedrijven bij me begonnen aan te kloppen voor advies op dit gebied, ben ik in het diepe gesprongen en heb ik Corporate Queer opgezet.”

"Ik pleit met mijn platform voor een inclusievere corporate wereld, omdat ik geloof dat diversiteit op de werkvloer leidt tot productievere, creatievere en daarom ook waardevollere werknemers.”

Remco Boxelaar. Foto: Corporate Queer
Remco Boxelaar. Foto: Corporate Queer

Waar lopen LHBTI'ers zoal tegenaan in het bedrijfsleven?

“Er speelt nog heel veel onzekerheid over de mate van acceptatie op de werkvloer. Uit angst dat schoolpleintaferelen zich herhalen, blijven sommigen liever in de kast of solliciteren überhaupt niet bij corporate organisaties, omdat ze het gevoel hebben daar niet welkom te zijn.”

“LHBTI’ers moeten hun leven lang vechten voor hun plek. Niet alleen rond hun coming-out, maar ook daarna nog worden zij geconfronteerd met het feit dat ze van de norm afwijken. Of je nu in transitie gaat, jezelf wilt kleden op een gendervrije manier of kinderen wenst via een draagmoeder of adoptie. Bij bedrijven is het niet vanzelfsprekend allemaal voor je geregeld, zoals dat voor heteroseksuele collega’s wél het geval is. Dat moet veranderen.”

“We denken in Nederland open minded te zijn, maar LHBTI’ers stuiten vaak nog op weerstand. Werkgevers kunnen wel naar buiten uitdragen dat ze inclusief zijn, maar uiteindelijk gaat het om de sfeer op de werkvloer. Mensen hebben het gevoel dat de tolerantie van hun werkgever ten koste van hun eigen carrière zal gaan."

“Als er één stoel door een LHBTI'er wordt ingenomen, dan raak ik de mijne kwijt”, zoiets. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat die emotie wordt weggenomen. Dit gaat er niet om dat iemand jouw plek inpikt, dit gaat er juist om dat er stoelen bij worden gezet. Ruimte maken voor andere vormen van expressie, is wat wij beogen.”

Waarom schakelen bedrijven jullie in?

“Er is gelukkig steeds meer bewustzijn over dit onderwerp in de samenleving en veel bedrijven gaan daar in mee. Maar alleen uitdragen dat je als bedrijf openstaat voor iedereen, is dus niet genoeg. Er is binnen veel bedrijven nog te weinig kennis om de heteronorm op de werkvloer echt aan de kaak te stellen.”

“De bedrijven waar we mee samenwerken hebben verschillende redenen om ons te benaderen. Soms is er iemand met een LHBTI+-achtergrond binnen een bedrijf die het initiatief neemt, een andere keer wil de organisatie inspringen op het maatschappelijke debat en het gebeurt ook dat er echt iets speelt op de werkvloer waardoor een organisatie onze hulp inschakelt.”

En waar bestaat die hulp precies uit?

“Dat varieert van inspiratie-sessies, trainingen en evenementen tot verandertrajecten en beleidsadvies. Per bedrijf kijken we naar de behoefte. Ik begin de samenwerking meestal met een huiswerkopdracht voor de opdrachtgever, waarbij ze aan moeten geven wat er volgens hen al goed gaat op de werkvloer en wat nog niet.”

“Een groot deel van wat wij als platform doen gaat echt over educatie op dit gebied. Er is een groot gebrek aan kennis, bijvoorbeeld als het om ‘het alfabet’ gaat: waar staan de letters LHBTI voor? Veel mensen weten dit niet. Als je de nuances uitlegt, ontstaat er vaak al meer begrip.”

“Naast onze werkzaamheden met bedrijven, gaan we binnenkort ook van start met ons eerste leiderschapsprogramma Defiantly Different, dat zich specifiek richt op LHBTI+ toptalent uit het bedrijfsleven. Gedurende die opleiding leren LHBTI’ers uit allerlei industrieën en disciplines elkaars drijfveren ontdekken, worden complexe werkvloersituaties besproken en gaan ze samen op zoek naar de handvatten voor authentiek leiderschap."

"Uiteindelijk willen we een netwerk bouwen van alumni die elkaar aanmoedigen uit de kast te komen, support geven in de weg naar de top en daarmee anderen inspireren.”

Sommige mensen zullen zeggen: houd werk en privé toch gescheiden. Wat is daarop jouw reactie?

"Uiteindelijk wil iedereen bij de koffieautomaat op werk gewoon kunnen vertellen wat diegene in het weekend heeft gedaan. Corporate Queer streeft naar een kantoorklimaat waarbij iedere werknemer zichzelf kan zijn en waar conformeren aan de norm geen voorwaarde is voor succes. Ik hoop mensen te inspireren om labels los te laten en elkaar gewoon als mens te zien.”

Lees meer over Better Capitalism op Business Insider: