Het kabinet gaat zelf maatregelen nemen om de landbouwsector te verduurzamen nu het niet is gelukt om met de boeren tot een akkoord te komen. “Maar het kan niet zo zijn dat het kabinet automatisch uitvoert wat er in het akkoord al was afgesproken”, zei landbouwminister Piet Adema woensdag na het definitief klappen van de gesprekken over een landbouwakkoord.

Adema gaf aan vrijdag met het kabinet te gaan overleggen over te nemen maatregelen.

Dinsdagavond liet de brancheclub van boeren LTO het overleg over een landbouwakkoord klappen. “We hadden het graag zien lukken. We moeten echter nuchter en zakelijk constateren dat er onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden”, aldus de boerenorganisatie.

LTO meldde dat er in de loop van het proces wel steeds meer goede intenties ontstonden, “maar van intenties kan een boer niet leven”, zo stond in een uitgebreid statement dat op de website verscheen kort voordat de hoofdrolspelers in het overleg naar buiten kwamen.

Boeren hebben volgens LTO geen zicht op robuust verdienmodel

LTO noemde onder meer dat een robuust verdienmodel voor Nederlandse boeren en tuinders ontbrak. "Om doelen te halen, moeten boeren en tuinders maatregelen nemen die tot hogere kostprijzen leiden voor ons voedsel. Maar in het winkelschap concurreren deze producten met buitenlandse producten die niet aan deze eisen hoeven te voldoen - en die dus goedkoper zijn", wordt het euvel samengevat. Er zou alleen een toezegging zijn om op Europees niveau het gesprek aan te gaan hierover, dat vindt LTO niet toereikend.

Ook konden er volgens LTO geen afspraken gemaakt worden over de legalisering van de zogenoemde PAS-melders en of er gericht wordt op 2030 of 2035. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt dat ze balen dat het niet is gelukt. Hij sprak na afloop van een "moeilijk besluit" omdat het volgens hem bij de boeren draaide om vertrouwen. "Afgelopen maanden is dat vertrouwen ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben niet dichterbij gekomen."

Hoewel Van der Tak LTO "de brekende partij" noemde, zei hij dankbaar te zijn voor het proces dat het kabinet startte. "Tien jaar is er niet met de boeren gesproken zoals er nu is gesproken. "We willen samenwerken en oplossingen vinden, dat zit in onze aard. De inzet van minister Adema en het kabinet hebben we erg gewaardeerd."

Minister Adema zei met de hoofdtafel te willen kijken hoe het nu verder moet. Klimaatminister Rob Jetten gaf aan met Adema en minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof te willen praten wat het kabinet nu kan om alsnog de klimaatdoelen te halen.

De bewindslieden die dinsdag bij het overleg waren met LTO vonden het "buitengewoon teleurstellend" dat de landbouworganisatie zich terugtrekt uit de gesprekken. Het akkoord was volgens Adema "bijna klaar". Het was de bedoeling dat in februari het landbouwakkoord klaar zou zijn, maar de deadline werd telkens verschoven.

LEES OOK: Natuurherstelwet flinke stap dichterbij: Timmermans krijgt steun van EU-landen