De omstreden natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans is een flinke stap dichterbij. De EU-landen hebben met een ruime meerderheid ingestemd met zijn plannen, ook al bleef Nederland zich verzetten.

De natuurherstelwet moet de kaalslag van de natuur keren en zo meteen het klimaat helpen, maar stuitte op veel verzet. Onder meer Nederland, dat al worstelt met de stikstofregels, vreest dat de wet boeren en bouwen schier onmogelijk zou maken. Maar Timmermans paste de plannen aan en wist de meeste critici over te halen.

Een aantal EU-landen die zich zorgen maakten over de kosten van natuurherstel kregen op de valreep de toezegging dat Brussel daarvoor zo nodig geld uittrekt. Na een jaar gaat de commissie na of de lidstaten inderdaad financiële hulp nodig hebben, is nu vastgelegd.

Er wacht nog cruciale stemming in Europees Parlement

De natuurherstelwet is er nog niet. Er wacht nog een cruciale stemming in het Europees Parlement, waar de weerstand erg groot is. Maar de zegen van de EU-landen kan ook aarzelende Europarlementariërs weleens overtuigen, hopen de voorvechters van de wet.

Als het parlement ook instemt met het principe van de wet, gaat het met de EU-landen onderhandelen over de finesses. Daarover zouden ze het nog voor het eind van het jaar eens moeten worden, als het aan de lidstaten ligt.

"Zonder verdere aanpassingen is deze verordening niet werkbaar", hield natuurminister Christianne van der Wal vol. Ze vroeg tevergeefs om uitstel.

De natuurherstelwet is bedoeld om de vernietiging aan plant- en diersoorten in Europa te stuiten, maar critici vinden de maatregelen te ver gaan.

LEES OOK: Kleine overwinning voor Timmermans bij heikele Europese natuurherstelwet: steun van milieucommissie EU-parlement