De arbeidsmarkt voor uitzendkrachten is in mei en juni opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit cijfers die de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen ABU dinsdag heeft gepubliceerd.

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren nam in de periode van 20 mei tot 16 juni met 5 procent af ten opzichte van het voorgaande jaar. De omzet van uitzendbedrijven kromp in deze periode met 3 procent.

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten nam in alle sectoren af. Bij administratieve bedrijven was 3 procent minder werk voor tijdelijke krachten. In de industrie en de technische sectoren nam het werk voor uitzendpersoneel met respectievelijk 5 en 7 procent af. In de zorgsector namen de uitzenduren met ruim een derde af ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

In de eerste helft van dit jaar daalde de werkgelegenheid voor uitzendkrachten gemiddeld met 4 procent. Uitzendbedrijven boekten in die periode 2 procent minder omzet dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl