Gaat het mes in de opbouw en uitkering van de pensioenen die werknemers krijgen via pensioenfondsen van hun werkgever? Daar lijkt het wel op. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken gaf donderdag in de Tweede Kamer aan dat hij wil praten met pensioenfondsen, maar dat hij niet verwacht dat er helemaal geen kortingen komen.

Nederlandse pensioenfondsen maken zich ernstige zorgen over de effecten van de aanhoudend lage rente. Ze vrezen pensioenuitkeringen te moeten verlagen. Kortingen tot 8 procent zijn daarbij niet ondenkbaar, zo meldt De Pensioenfederatie, die het kabinet om hulp vraagt.

De koepelorganisatie voor de meeste pensioenfondsen in Nederland zegt verheugd te zijn over het recent gesloten pensioenakkoord. Het doel daarvan was kortingen en hogere premies te voorkomen, maar door de verder wegzakkende rentes, de instabielere financiële markten en vooral de aangepaste zogeheten rekenrente is dat gevaar allerminst geweken.

Als gevolg van deze ontwikkelingen staan bij de pensioensector alle seinen inmiddels op rood, zo schrijft de branchevereniging. Onder meer de handelsoorlog, geruchten over nieuwe monetaire stappen van de Europese Centrale Bank én de Brexit helpen ook niet en op korte termijn wordt geen verbetering verwacht.

Koolmees in gesprek over korting pensioenen

Minister Koolmees gaat op korte termijn in gesprek met pensioenfondsen om een oplossing te zoeken voor de dreigende “onnodige kortingen”. Dat zegt hij in debat met de Tweede Kamer.

De Kamer maakt zich grote zorgen over de mogelijke kortingen die dreigen op korte termijn. Pensioenfondsen moeten mogelijk volgend jaar al minder pensioen uitkeren, omdat ze volgens de rekenregels te weinig vermogen hebben.

De Pensioenfederatie vroeg donderdag om hulp van het kabinet, in de aanloop naar het debat met de Kamer. Nederlandse pensioenfondsen zijn blij met het recent gesloten pensioenakkoord, maar maken zich ernstige zorgen over de effecten van de aanhoudend lage rente en de instabiele financiële markten.

Lees ook op Business Insider

De minister geeft op eigen initiatief aan graag in gesprek te gaan met de pensioenfondsen, maar was voor het debat niet op de hoogte van de uitnodiging van de Pensioenfederatie. Koolmees onderstreept dat het gesprek losstaat van het overleg met de sector over de uitvoering van het pensioenakkoord. Hij hoopt de Tweede Kamer voor het einde van het jaar te kunnen informeren over de gesprekken.

Lees meer over pensioen: