• Onder protest is de KLM-ledenraad van de pilotenvakbond akkoord gegaan met een loonsverlaging voor vijf jaar.
  • Ze vinden dat KLM meer had moeten doen om polarisatie te voorkomen. Er werd veel naar de piloten gewezen toen een overeenkomst in de KLM-kwestie uitbleef en de deadline naderde.
  • Door het akkoord weet KLM zich verzekerd van miljarden aan staatssteun.

De KLM-ledenraad van pilotenvakbond VNV is onder protest akkoord met de aanpassingen in de cao waaronder een loonsverlaging voor vijf jaar. Zo weet KLM zich verzekerd van miljarden aan overheidssteun.

Wel zetten de bondsleden vraagtekens bij de totstandkoming van het akkoord. Ook hebben ze kritiek op de gang van zaken en de opstelling van KLM.

Het kabinet stemde begin november in met het herstructureringsplan van KLM om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren. Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen dat de overheid en banken beschikbaar hebben gesteld als lening.

Om toegang te krijgen tot die miljarden moesten loonmatigingen van onder meer de vliegers net zo lang in stand blijven als de noodsteun liep. Dat is dus tot 2025 en niet tot in 2022.

'Voor het blok gezet'

Daarmee werden de piloten naar eigen zeggen voor het blok gezet omdat de langere termijn pas op het laatste moment werd geëist. Het gaat om een korting op de lonen, oplopend tot 20 procent voor de meest verdienende KLM'ers.

De VNV-leden betreuren de houding van het KLM-management in deze kwestie en de "passieve opstelling" binnen het bedrijf en in de media "om polarisatie te voorkomen of terug te dringen".

In de KLM-kwestie werd veel met een beschuldigende vinger naar de piloten gewezen toen een overeenkomst uitbleef en de deadline naderde.

De VNV-leden namen unaniem een motie aan die stelt dat het vertrouwensbeginsel en de beginselen van goed werkgeverschap zijn geschaad. De komende dagen wordt in het bestuur van VNV besproken op welke manier er eventuele vervolgstappen kunnen worden genomen.

LEES OOK: KLM schrapt de komende jaren tot 5.000 banen – en het kunnen er nog meer worden als de reisbranche niet herstelt