• Thuiswerkers willen ook na de coronacrisis thuis blijven werken, gemiddeld zo’n 18 uur per week.
  • Het kantoor wordt dan een plek voor het ontmoeten van collega’s en samenwerken in teams.
  • Een meerderheid werkt nog altijd niet thuis, omdat er voor hen geen mogelijkheid tot thuiswerken is door de aard van het werk.

Ook na de coronacrisis willen mensen die nu thuiswerken dat vaak blijven doen. Gemiddeld wil men dan 18 uur per week vanuit huis werken. Het kantoor ontwikkelt zich daarbij tot een ontmoetingsplek.

Dit blijkt uit een nieuwe meting van TNO over het werken in coronatijd.

Bij de 3e meting van het NEA-COVID-19-onderzoek gaf maar liefst 51 procent van de werknemers aan dat zij volledig op kantoor werkten. Nog eens 14 procent werkt deels thuis en deels op locatie.

Veel mensen geven aan dat thuiswerken voor hen helemaal geen optie is. Zij zijn buitenshuis nodig vanwege de aard van hun werk, klantcontact of om bijvoorbeeld les te geven.

Het kantoor wordt de sociale ontmoetingsplek

Foto: ANP/Lex van Lieshout
Foto: ANP/Lex van Lieshout

Als de maatregelen worden opgeheven, willen de mensen die nu thuiswerken wel vaak thuis kunnen werken. Bijna 1 op de 4 wil grotendeels of volledig blijven thuiswerken. Zij geven als reden dan bijvoorbeeld minder reistijd en betere productiviteit.

Eerder bleek al uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) dat veel mensen ook na de crisis thuis willen blijven werken. Volgens het CPB zouden Nederlandse werknemers gemiddeld acht uur per week willen thuiswerken. Ofwel: 1 dag per week thuis.

Dat is ruim het dubbele van wat we voor de uitbraak van het coronavirus deden. Toen werkten Nederlanders gemiddeld 3,8 uur per week vanuit huis.

Vanwege de werk-privébalans willen ook veel mensen in de toekomst thuis kunnen blijven werken, zo blijkt uit de TNO-meting. Vooral mensen met jonge kinderen blijven om die reden vaak graag (gedeeltelijk) thuis.

De functie van het kantoor gaat onder de invloed van thuiswerkers veranderen. Vooral het sociale aspect is reden om weer naar kantoor te gaan.

Op het kantoor vindt het sociale contact met collega's plaats.

Het onderzoek van TNO laat zien dat in een nieuwe situatie thuis de plek wordt om geconcentreerd te werken. Op kantoor kunnen werknemers elkaar dan ontmoeten, sociale contacten leggen en samenwerken.

Ongeveer 1 op de 4 werknemers denkt dat alleen maar thuiswerken hen op dit moment hindert in de carrière. Zij willen weer deels op kantoor te vinden zijn om zichtbaar te blijven en de carrièreperspectieven te verbeteren.

Eerder onderzoek wees ook al op productiviteitsverbetering door het thuiswerken, met regelmatig 'echt' contact om werk efficiënt uit te kunnen voeren.

[activecampaign form=20]

Lees over thuiswerken in coronatijd ook: