Ook na de coronacrisis verwachten werknemers meer thuis te werken.

Vooral in de zakelijke- en financiële dienstverlening verwacht men meer uren thuis te blijven maken.

Voor werkgevers is de ontwikkeling ook interessant; mits er ook voldoende contact op de werkvloer is, zijn thuis gewerkte uren vaak relatief efficiënt.

Veel werknemers verwachten dat ze ook na de coronacrisis meer thuis zullen werken. Met name binnen overheidsinstellingen en de zakelijke- en financiële dienstverlening verwacht men ook na de lockdown meer uren thuis te maken.

Na de crisis verwachten de zowel mannen als vrouwen twee keer zoveel thuis te kunnen werken als voor de coronacrisis, zo ziet het Centraal Planbureau (CPB). Gemiddeld zouden werknemers 9 uur per week thuis willen werken, een uurtje meer dan ze uiteindelijk daadwerkelijk verwachten vanuit huis te kunnen werken.

Gewerkte uren per week buitenshuis en thuis: voor coronacrisis en verwacht na coronacrisis, bron: CPB / LISS Panel
Gewerkte uren per week buitenshuis en thuis: voor coronacrisis en verwacht na coronacrisis, bron: CPB / LISS Panel

Het thuiswerken nam na de eerste ‘intelligente’ lockdown flink toe, daarna gingen er weer meer mensen naar kantoor. In december nam het aantal thuis gewerkte uren als gevolg van de nieuwe lockdown opnieuw toe.

Met goed IT-infra is thuiswerken efficiënt

Thuiswerken verschilt enorm per sector. Dat ligt natuurlijk ook aan de mogelijkheden die er zijn om werk thuis uit te voeren. In de sectoren waar men verwacht blijvend meer thuis te werken is ook de meeste mogelijkheid om uren thuis vol te maken.

De minste mogelijkheden tot thuiswerk zijn er in de zorg (23 procent van de gemaakte uren) en de horeca (24 procent). In de financiële dienstverlening verwacht men uiteindelijk relatief veel thuis te werken en daar zien we ook het hoogste percentage werk dat thuis uitgevoerd kan worden, maar liefst 77 procent van de werkzame uren.

Werkgevers ondervinden in de regel weinig last van thuiswerk, blijkt uit het CPB-onderzoek. Als er thuisgewerkt kan worden zijn die uren volgens diverse onderzoeken vaak productiever. Wel blijft contact op de werkvloer belangrijk om werk echt efficiënt uit te kunnen voeren.

De wens om ook na de coronacrisis meer uren thuis te werken kan dus ook voor de werknemers een ontwikkeling zijn waar op ingespeeld moet worden. Veelgenoemde factoren die bijdragen aan een verbetering van de productiviteit zijn een beperktere reistijd en een geringer aantal onderbrekingen door collega’s.

Om goed thuis te kunnen werken is er wel aandacht nodig voor een aantal randvoorwaarden. Een goede IT-infrastructuur en een goed ingerichte werkplek dragen bij aan een optimale thuiswerkplek, zo laat onderzoek zien.

Lees meer over thuiswerken: