Het kabinet haalt alvast een half miljard euro uit het stikstoffonds naar voren om plannen van provincies uit te voeren. Dat meldt minister Christianne van der Wal aan de Tweede Kamer. Een aantal provincies had al plannen ingediend om de staat van “natuur, water en klimaat” te verbeteren. Onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research heeft daar een positief oordeel over gegeven.

Van der Wal spreekt van een “grote stap vooruit”. Met een bedrag van 504 miljoen euro kan een aantal stikstofbesparende plannen van de provincies al worden uitgevoerd. De bewindsvrouw had in april gevraagd aan provincies om alvast met plannen te komen, “zodat het wiel gaat draaien”. Zo hoopt ze te voorkomen dat 2022 en 2023 “verloren jaren” worden. Provincies hebben nog een klein jaar de tijd om met gebiedsplannen te komen en het stikstoffonds moet vanaf 1 januari 2024 in werking zijn.

Het gaat om een brede mix van voorstellen, benadrukt Van der Wal. Er zitten onder meer plannen bij om boeren te “faciliteren” die vrijwillig willen stoppen. Maar er is ook geld gereserveerd “voor meten in de natuur en op het boerenerf, technologie en innovatie”. De voorstellen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van effectiviteit.

Er zijn ook plannen ingediend om zogenoemde PAS-melders sneller te legaliseren. Onder het oude beleid kregen deze boerenbedrijven toestemming om zonder vergunning meer stikstof uit te stoten. Ze hoefden alleen een melding te maken. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn deze melders nu eigenlijk illegaal. Het kabinet wil deze bedrijven graag zekerheid geven en haalt voor deze versnelling 250 miljoen euro uit een potje voor de opkoopregeling.

LEES OOK: Kabinet haalt subsidies voor ‘schone bouwmachines’ op stroom of waterstof naar voren – dat moet snel extra stikstofwinst opleveren