Zorgminister Hugo de Jonge wil dat er volgende week een goed voorstel ligt voor de twee corona-apps die het kabinet wil ontwikkelen.

Er zijn ruim 750 voorstellen binnengekomen. Daar worden er komend weekend vijf publiekelijk gepresenteerd, zodat Nederlanders mee kunnen denken over de apps.

Ondertussen wijst een groep van zestig wetenschappers op de risico’s van de corona-apps. Die kunnen fundamentele rechten en vrijheden aantasten.

Het kabinet heeft meer dan 750 voorstellen van bedrijven en deskundigen binnen voor de corona-apps die het wil laten ontwikkelen.

De komende dagen gaat ‘coronaminister’ Hugo de Jonge om tafel met bedrijven, virus-experts en IT-, privacy- en veiligheidsdeskundigen.

Volgende week moet er een goed voorstel liggen. Dat zei de zorgminister in een persconferentie na crisisberaad van de regering. Het ministerie wil de apps voor het einde van de maand lanceren.

Dit weekeinde vroeg het kabinet bedrijven om voorstellen. Die hadden tot dinsdag de tijd om voorstellen in te dienen.

Met experts wil De Jonge kijken "welke voorstellen de tests kunnen doorstaan". Daarbij staat privacy centraal, benadrukt hij nogmaals. Onder die deskundigen is ook "een aantal critici die zich hebben gemeld", aldus De Jonge. "Natuurlijk wordt er ruimhartig meegedacht", zegt de bewindsman lachend over sceptici.

Nederlanders mogen meedenken over de apps

Naar verwachting wordt een vijftal voorstellen geselecteerd. Deze moeten publiek gepresenteerd worden, "zodat iedereen mee kan denken" over de uiteindelijke selectie.

Komend weekeinde organiseert het ministerie hiervoor een "digitaal evenement" waar experts, organisaties en andere geïnteresseerden kunnen meekijken en advies uitbrengen. De website waarop dat allemaal gebeurt, wordt vrijdag bekendgemaakt.

Het kabinet wil vervolgens volgende week besluiten of en hoe apps kunnen worden ingezet.

Het gaat om twee apps: één die laat zien of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn, en één die het vervolgens makkelijker maakt om vanuit huis contact te houden met de dokter.

De minister hoopt overigens ook op "extra bijvangst" van digitale voorstellen die bijvoorbeeld kunnen helpen met de terugkeer naar het 'normale leven'. "Je moet altijd open staan voor allerlei digitale oplossingen."

Wetenschappers waarschuwen voor de risico's van corona-apps

Maandag uitte een groep van zestig wetenschappers hun zorgen over de inzet van apps bij bestrijding van het coronavirus. "Het gebruik van de apps mag onze fundamentele rechten en vrijheden niet aantasten", stellen zij in een brief aan het kabinet.

"De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend. Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps, alsook de sociaalmaatschappelijke en juridische impact", stellen de wetenschappers. De groep stelt dat de apps een precedent zullen scheppen voor "toekomstig gebruik van vergelijkbare invasieve technologieën".

De wetenschappers pleiten er voor deskundigen op gebieden als recht, sociale wetenschappen en ethiek te betrekken bij het besluit de apps wel of niet te gaan gebruiken.

Er moet gewaakt worden voor ineffectiviteit en onbetrouwbaarheid van de apps, omdat die in zulke gevallen voor schijnveiligheid en daarmee een groter risico op besmettingen kunnen zorgen.

'60 procent van Nederlanders ziet heil in corona-apps'

Uit een rondvraag onder bijna 22.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel bleek eerder deze maand dat zo'n 60 procent van de ondervraagden de corona-apps een goed idee vindt. Wel zegt 53 procent dat de app op vrijwillige basis moet worden geïnstalleerd en dat de overheid deze dus niet mag verplichten.

Volgens de enquête van EenVandaag ziet circa 28 procent niets in dergelijke applicaties. Een meerderheid van de ondervraagden, 55 procent, is bereid concessies aan de privacy te doen als het coronavirus daarmee uit de wereld geholpen wordt.

Lees meer over de coronacrisis: