De Italiaanse economie blijkt na nadere bestudering toch te zijn gekrompen in het derde kwartaal.

Het statistiekbureau Istat in Rome meldde eind oktober nog dat de economie niet groeide, maar ook niet kromp. Uit nieuwe cijfers komt naar voren dat het bruto binnenlands product (bbp) toch is gedaald.

Het bbp daalde in de drie maanden tot en met september met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis was er nog wel sprake van 0,7 procent groei. Italië had in het voorbije kwartaal onder meer te kampen met een daling van de investeringen, die op kwartaalbasis met 1,1 procent terugliepen.

Rome ligt al een tijd op ramkoers met de Europese Unie over de Italiaanse begrotingsplannen.

Italië had onlangs een begroting ingeleverd die niet voldoet aan de Europese normen voor gezonde overheidsfinanciën. De regering van het land wilde het begrotingstekort tot 2,4 procent op laten lopen om enkele verkiezingsbeloftes uit te kunnen voeren.

EU keurde de begroting af, een unieke maatregel

De Europese Commissie keurde de conceptbegroting af, een unieke maatregel. Italië toonde zich vervolgens niet bereid tot aanpassingen, wat het land op sancties kan komen te staan.

Later zei vicepremier Luigi Di Maio dat hij best akkoord zou kunnen gaan met een lager begrotingstekort, maar vervolgens noemde zijn ambtgenoot Matteo Salvini percentages van 2,2 en 2,6 procent, waarvan het laatste percentage dus hoger is dan de al niet toegestane 2,4 procent.

Het is de vraag of de ontwikkelingen de Italiaanse overheid van standpunt doen wijzigen, volgens de vooraanstaande Italiaanse econoom Lorenzo Codogno zit dat er niet in.

LEES OOK: Zo kan Italië in 9 stappen de eurozone opblazen