Het risico van een structurele daling van prijzen lijkt over te waaien voor Nederland. Het gemiddelde prijspeil was in april ook volgens de Europese meetmethode niet meer negatief. De kooplust van consumenten lijkt aan te trekken, want duurdere smartphones waren in april in trek.

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode stabiliseerden de prijzen op het niveau van april vorig jaar. In de voorgaande maanden kwam de inflatie volgens deze definitie lager dan nul uit, wat aangeeft dat de prijzen per saldo daalden. Er was toen dus sprake van deflatie.

In tegenstelling tot het CBS houdt het Europese statistiekbureau Eurostat geen rekening met de kosten van de eigen woning. Die kosten berekent het CBS niet door te kijken naar de ontwikkeling van hypotheekrentes – die al geruime tijd fors dalen – maar door te kijken naar huurprijzen. Huurprijzen zitten juist in de lift en wegen daardoor zwaar mee in het inflatiemandje van het CBS.

Geen prijsdaling meer

Dat nu ook volgens de Europese maatstaf in Nederland geen sprake meer is van deflatie, laat zien dat de onderliggende trend verbetert. Het CBS merkt hierbij op dat afgelopen maand vooral telefoontoestellen duurder werden, door de introductie van nieuwe modellen. Belangrijkste vernieuwing was de komst van het nieuwe vlaggenschip van Samsung, de Galaxy S6 begin april.

Verder hadden prijzen van voeding, alcohol en tabak per saldo een opwaarts effect op het gemiddelde prijspeil. Brandstofprijzen hadden nog wel een drukkend effect, doordat benzine en diesel vergeleken met april 2014 fors goedkoper waren.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkelng van de inflatie zien volgens de meetmethode van het CBS en die van Eurostat. Volgens de CBS-methode kwam de inflatie in april uit op 0,6 procent. In maart bedroeg de geldontwaarding nog 0,4 procent. Volgens de Europese meetmethode was de gemiddelde prijsstijging in april precies nul.

Lees ook op Business Insider

(klik voor uitvergroting)

Inflatie-15-05-05

Bron: Z24/ANP

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl