• De gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten bedroeg in november 11,2 procent, meldt het CBS op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode.
  • De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen. De hogere energiekosten werken ook door in de voedselprijzen.
  • Het inflatiecijfer volgens de geharmoniseerde, Europese methode valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt later.
  • Lees ook: Inflatie is gunstig voor je hypotheek, als je inkomen stijgt: dit gebeurt er bij loongroei van 3% in 2022 en 2023

Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in november iets minder extreem dan een maand eerder. De inflatie blijft echter zeer hoog.

Het dagelijks leven werd in november 11,2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode. In oktober stegen de consumentenprijzen nog met 16,8 procent op jaarbasis.

De inflatie is al tijden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen. De hogere energiekosten werken ook door in de voedselprijzen.

CBS

Het inflatiecijfer volgens de geharmoniseerde, Europese methode valt altijd hoger uit dan de eigen methode van het CBS. Dat cijfer verschijnt later. Daarin worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing.

De Europese methode is bedacht om de inflatie van verschillende landen makkelijker met elkaar te kunnen vergelijken.

Inflatie eurozone in november op 10 procent

De gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten is voor de eurozone als geheel uitgekomen op 10 procent in november, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Daarmee lijkt het tempo waarin de consumentenprijzen stijgen in het eurogebied heel licht te zijn afgenomen ten opzichte van een maand eerder.

In oktober kwam de inflatie in de eurozone nog uit op een record van 10,6 procent op jaarbasis.

Het is voor het eerst in anderhalf jaar dat de inflatie niet verder oploopt. Het inflatiecijfer viel ook iets lager uit dan de 10,4 procent waar economen in doorsnee rekening mee hadden gehouden. Ten opzichte van oktober waren consumenten en bedrijven 0,1 procent goedkoper uit, terwijl was gerekend op een toename van 0,2 procent.

De kleine terugval van de inflatie komt vooral doordat benzine en diesel goedkoper zijn geworden ten opzichte van een maand eerder. Ook de gas- en elektriciteitsprijzen zijn wat aan het dalen. De energieprijzen zorgen desondanks nog altijd met afstand voor het grootste deel van de geldontwaarding. Ook de prijzen voor voeding, alcohol en tabak gingen opnieuw omhoog.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank waarschuwde eerder deze week nog dat de inflatie in de eurozone als geheel waarschijnlijk nog niet over de piek heen is.

De ECB heeft de rentes al meerdere keren verhoogd om de inflatie terug te brengen richting de 2 procent. In december zal de rente in de eurozone naar verwachting opnieuw worden opgeschroefd.

LEES OOK: ECB-president Christine Lagarde denkt niet dat de inflatiepiek al is bereikt