Sinds augustus vertonen hypotheekrentes een dalende trend. Dat is terug te zien in de populariteit van hypotheekvoorwaarden.

Huiseigenaren letten weer scherper op de rentecondities bij hypotheken.

Ook de belangstelling voor de rol van huurinkomsten neemt toe bij hypotheekaanvragen.

In het derde kwartaal van dit jaar bleef het druk op de hypotheekmarkt, al was de groei iets minder sterk dan in het tweede kwartaal. Daarbij is er een verschuiving te zien in de hypotheekvoorwaarden waar aanvragers extra op letten.

Uit gegevens van Hypotheken Data Netwerk (HDN), een aanbieder van hypotheeksoftware waarmee ruim 80 procent van alle aanvragen wordt verwerkt, blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen in het derde kwartaal van dit jaar met 15 procent is gestegen op jaarbasis.

Financieel intermediair De Hypotheekshop heeft een overzicht gemaakt van de populariteit van hypotheekvoorwaarden bij aanvragers. Daarbij is gekeken naar de verschuiving van tussen het tweede en derde kwartaal van 2020.

De vijf grootste stijgers in populariteit zijn:

  • Wat is de geldigheid van het renteaanbod en de bindende offerte?
  • Geldt er dagrente? (ofwel, de laagste rente van hetzij het tarief in het renteaanbod, hetzij de marktrente op de passeerdatum)
  • Wordt inkomen uit verhuur/huurinkomsten meegenomen?
  • Is toetsing op werkelijke woonlast mogelijk voor (pre)senioren in geval van oversluiten/verhogen/aankoop 1e woning?
  • Wat is de maximale overbruggingsfinanciering, indien de (oude) woning nog niet is verkocht?

De toegenomen belangstelling voor bovengenoemde hypotheekvoorwaarden zegt iets over de activiteit van verschillende groepen op de huizenmarkt.

Lees ook: Run op vastgoed door beleggers, maar ook starters willen snel een huis kopen en wachten niet op lagere overdrachtsbelasting

Doorstromers letten op rente-aanbod

De Hypotheekshop wijst erop dat doorstromers, die dus een oude woning willen verkopen en een nieuw huis op het oog hebben, veel belang hechten aan de geldigheidsduur van de offerte én de hoogte van de overbruggingsfinanciering. Dat laatste is van belang als de oude woning nog niet is verkocht bij aankoop van een nieuw huis.

Doorstromers lijken dus weer actiever te zijn geworden op de woningmarkt in het derde kwartaal.

Een andere populaire hypotheekvoorwaarde betreft de dagrente. Dit is een regeling waarbij je kunt bedingen dat, als de hypotheekrente verder daalt in de weken na het rente-aanbod, je uiteindelijk een lagere rente kunt krijgen op de passeerdatum.

Omdat hypotheekrentes sinds augustus een dalende lijn hebben ingezet, is de dagrente als hypotheekvoorwaarde weer populairder geworden.

Huiseigenaren met beleggingspand willen huurinkomsten laten meetellen

Opvallend is verder de toegenomen activiteit van huiseigenaren die naast de eigen woning een pand hebben dat ze verhuren. Voor deze groep particulieren is van belang dat ze huurinkomsten uit hun beleggingspand kunnen meenemen bij een hypotheekaanvraag. Dit heeft namelijk invloed op de maximale leencapaciteit.

De vraag of inkomen uit verhuur mag meetellen bij de inkomenstoets is ook van belang voor mensen die een duurder huis kopen en hun oude huis niet verkopen, maar in de verhuur doen.

Tot slot is er een groep senioren die vaker kiest voor een aflossingsvrije hypotheek. Daarbij los je tijdens de looptijd niet af en betaal je alleen de rentelasten. Dat is momenteel relatief aantrekkelijk, omdat de maandlast van aflossingsvrije hypotheken bij de huidige lage rentestanden beperkt is.

Doorstromende senioren kunnen sinds enkele jaren onder voorwaarden gebruikmaken van een een lichtere inkomenstoets bij een hypotheekaanvraag. Die is dan gebaseerd op de werkelijke woonlasten. De Hypotheekshop signaleert dat sommige geldverstrekkers ook een lichtere inkomenstoets hanteren als senioren de hypotheek oversluiten of verhogen.

Voor senioren die hun hypotheek willen oversluiten of verhogen, is dus van belang of ze zo'n een lichtere inkomenstoetsing kunnen krijgen.

LEES OOK:  3 voordelen als je een stukje van je aflossingsvrije hypotheek aflost: lagere schuld, lagere maandlast, minder belasting in box 3