Het regeerakkoord heeft een opwaarts effect op de Nederlandse huizenprijzen. Die zullen in 2018 met 6 procent stijgen, volgens berekeningen van het ING Economisch Bureau.

Dat huizen betaalbaarder worden en prijzen stijgen komt doordat de kabinetsplannen leiden tot hogere bruto lonen en meer koopkracht.

Volgens het Nibud stijgen contractlonen met 2,5 procent in 2018 en 3,5 procent in 2019. Een bij-effect van een hoger loon is dat een woningkoper een hogere hypotheek kan krijgen. En dus ook hoger kan bieden.

Dat geldt vooral voor huishouden met een bruto inkomen boven de 60.000 euro. Zij mogen naar verwachting 5.000 euro meer lenen, dan dat ze zonder dit regeerakkoord hadden kunnen lenen. Toen schatte het Nibud de contractloonstijgingen op 2,2 procent in 2018 en 2,4 procent voor het daaropvolgende jaar.

Een factor waardoor de lonen stijgen, zijn hogere overheidsuitgaven. Daardoor daalt de werkloosheid en dat geeft een opwaarts effect aan lonen. Een andere factor is de btw-verhoging. Daardoor stijgen prijzen, en de werknemer zal dat willen compenseren met z’n loon.

Een neveneffect van hogere lonen is dat huizen betaalbaarder worden en dat huizenprijzen stijgen. Betaalbaarheid wordt gedefinieerd als het verschil tussen netto inkomen en netto woonlasten. Als het eerste stijgt en het tweede gelijk blijft, vergroot de betaalbaarheid en zullen kopers bereid zijn hoger te bieden.

Lees ook op Business Insider

Volgens ING zullen huizen volgend jaar met 6 procent stijgen in plaats van de voor dit regeerakkoord berekende 5 procent.

LEES OOK: Woede om de ‘aflosboete’, maar uiteindelijk betaal je straks maar 1 biertje per maand extra