De Nederlandse huizenmarkt heeft een flinke tik gekregen in het eerste kwartaal van 2023. Gemiddeld zakten huizenprijzen met 8,2 procent, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van makelaarsclub NVM. Maar op de huizenmarkt geldt: locatie, locatie, locatie. De verschillen tussen regio’s en steden zijn groot.

Hoe zit het de huizenprijs bij jou in de buurt? Business Insider maakt een overzicht van de regionale ontwikkelingen voor 40 regio’s waarvan de NVM apart de prijzen bijhoudt.

We beginnen met de ontwikkeling op jaarbasis, dus het procentuele verschil tussen de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2023 en dezelfde periode een jaar eerder.

In de onderstaande kaart is het overzicht weergegeven. Door op een regio te klikken, kun je de plaatselijke ontwikkeling van de huizenprijs zien.

Te zien is dat er grote variatie is. Op jaarbasis zijn de sterkste prijsdalingen te vinden in de regio Haarlem (-14,7 procent), de regio Den Haag (-13,5 procent) en IJmond (-12,7 procent).

In de grote steden gaat het ook vrij hard omlaag in Utrecht (-10,8 procent), Groot-Amsterdam (-9,3 procent), terwijl de regio Rotterdam (Groot-Rijmond) de daling beperkt houdt tot 7,7 procent.

Er zijn twee lichtpuntjes. In Zeeuwsch-Vlaanderen is in het eerste kwartaal van 2023 op jaarbasis sprake van een plus van 7,3 procent van de gemiddelde huizenprijs. In de provincie Groningen tekent Delfzijl een plusje van 1 procent op. Daarmee is het wat betreft de stijgingen op jaarbasis dan ook gedaan.

Huizenprijs bij jou in de buurt: ontwikkeling op kwartaalbasis

Kijken we naar de ontwikkeling op kwartaalbasis, dus het procentuele verschil tussen het eerste kwartaal van 2023 en het slotkwartaal van 2022, dan is het beeld niet veel beter.

De onderstaande kaart geeft het overzicht.

Ook op kwartaalbasis zijn er twee plusjes, maar die zijn echt miniem. Zuidoost-Noord-Brabant tekent een stijging van 0,4 procent op en Zuidoost-Friesland een plus van 0,3 procent. Voor het overige is alle regio's sprake van dalingen op kwartaalbasis.

De sterkste daling is te zien in Delfzijl met een min van 10,7 procent, gevolgd door de regio Den Haag (-7,4 procent) en Oost-Groningen (-7,2 procent).

Bij de grote steden gaat Groot-Amsterdam 4,7 procent achteruit, verliest Utrecht 3,7 procent en daalt Groot-Rijnmond (regio Rotterdam) 2,5 procent.

LEES OOK: Is dit een gunstig moment om een huis te kopen? 4 dingen om op te letten