Eerder deze week bleek uit een analyse van Atlas Research dat er in Nederland momenteel een tekort is van zo’n 390.000 woningen. Maar er zijn grote verschillen tussen gemeenten.

Atlas Research heeft een nieuwe zogenoemde woondruk-index ontwikkeld als maatstaf voor de krapte op de woningmarkt. Bij een indexwaarde van 100 zijn vraag en aanbod in evenwicht. Bij een waarde van bijvoorbeeld 105 is de vraag naar woningen 5 procent hoger dan het beschikbare aanbod. In indexwaarde van lager dan 100 betekent dat de vraag lager is dan het beschikbare aanbod.

Kijk je naar de top 50 van grootste gemeenten, dan is de woondruk het hoogst in plaatsen als Amstelveen, Amsterdam, Leidschendam-Voorburg, Hilversum en Utrecht. Veelal ‘usual suspects’ van belangrijke woongebieden in de Randstad.

Maar Atlas Research heeft de woondruk-index ook breder toegepast. Als je kijkt naar het totaal van de Nederlandse gemeenten, ontstaat een wat gevarieerder beeld.

Gemeenten met de hoogste woondruk: Laren, Bunnik, Rozendaal

Hieronder geven we het overzicht van de 20 gemeenten met de hoogste woondruk op basis van de data van Atlas Research.

Amsterdam komt nog steeds voor in de top 20 voor heel Nederland, maar zit wat lager op plek 17. De topposities worden ingenomen door kleinere, vaak welvarende gemeenten die net buiten de grote stedelijke centra liggen

Zo heeft de gemeente Laren in Noord-Holland de hoogste woondruk, gevolgd door Bunnik (provincie Utrecht) en de gemeente Rozendaal in Gelderland.

Wat meteen ook opvalt: Laren, Bunnik en Rozendaal behoren tot de top 10 van rijkste gemeenten in Nederland. Zo ligt het doorsnee vermogen van huishoudens in Bunnik op 231 duizend euro, in Rozendaal op bijna 300 duizend euro, in Laren op 376 duizend euro, blijkt uit data van het CBS. Dat is fors hoger dan het doorsnee vermogen van ongeveer 50 duizend euro per huishouden voor heel Nederland.

Dan de onderkant van de markt: gemeenten waar het aanbod van huizen hoog is in verhouding tot de vraag. De top 20 van gemeenten met de laagste woondruk ziet er als volgt uit.

Opvallend is hier dat een aantal Waddeneilanden in de top 20 van gemeenten met de laagste woondruk zit, waaronder Schiermonnikoog. Als vakantieoord zijn de Wadden uiteraard zeer gewild, maar het aanbod van huizen om zelf te wonen is relatief ruim ten opzichte van de vraag.

Verder is duidelijk dat de gemeenten met de laagste woondruk zich veelal buiten de Randstad bevinden, in provincies als Zeeland, Limburg en de kop van Noord-Holland.

Wil je weten hoe het staat met de woondruk in jouw gemeente? Kijk dan hier bij de Atlas voor Gemeenten 2022 op de interactieve kaart.

LEES OOK: 55-plusser kan geen goede seniorenwoning vinden en dat zorgt voor prop op de woningmarkt