Hudson’s Bay vertrekt eind 2019 uit Nederland en het is de vraag hoe dat uitpakt voor de 15 winkelcentra waar het van oorsprong Canadese warenhuis is gevestigd. Een wethouder in Enschede noemde het gapende gat dat de retailer zal achterlaten, een “leegstandsverdubbelaar”. Maar is dat wel zo?

Hoewel Hudson’s Bay hier niet goed loopt, is het warenhuis in Enschede wel een publiekstrekker. Als er een gat valt dan betekent dit minder aanloop en dus ook minder omzet voor omliggende winkels. “Een groot zwart gat op ons winkelplein is geen visitekaartje”, aldus de wethouder in het Financieele Dagblad. Hij gaat in gesprek met de verhuurder om het pand van tienduizend vierkante meters gevuld te krijgen en wil zich daarbij flexibel opstellen, bijvoorbeeld met het toestaan van tijdelijke horeca.

Enschede zal niet de enige zijn die alle zeilen bijzet. In totaal laat Hudson’s Bay 150.000 lege vierkante meters achter die moeten worden gevuld, terwijl de leegstandscijfers weer oplopen.

Onderzoeksbureau Locatus en ABN Amro zetten de leegstandscijfers van de winkelcentra waar Hudson’s Bay is gevestigd op een rijtje. Het kaartje hieronder laat de leegstand zien ten opzichte van het totale aantal beschikbare vierkante meters in 2019.

Met de huidige leegstandscijfers lijkt een doemscenario voor deze 15 winkelcentra in het verschiet te liggen. Maar dat kan meevallen als je kijkt naar wat er is gebeurd met de 66 V&D-panden die leeg kwamen te staan toen het warenhuis drieënhalf jaar geleden failliet ging. Ook toen vreesde men het ergste voor de winkelcentra waar V&D een enorm gat achterliet.

Locatus ging na óf en hoe die gaten zijn gevuld en het blijkt dat het gros van de voormalige V&D's een nieuwe bestemming heeft gevonden.

Van de 66 V&D-panden staan er nog maar 14 leeg. Daar komen er 14 bij omdat Hudson's Bay vertrekt. De warenhuisketen is destijds, met uitzondering van Amsterdam, in de V&D-panden getrokken.

In de voormalig V&D-panden wordt gewinkeld en gewoond

Wat is er met de andere 38 V&D-panden gebeurd?

Voor een deel zijn vergevorderde plannen voor renovatie, sloop en ombouwen, bijvoorbeeld in Hoofddorp en Rijswijk. In Den Helder en Delft staan de panden al in de steigers. Op de begane grond komen winkels terwijl de ruimtes op de overige verdiepingen worden omgebouwd tot woningen. In Apeldoorn is de transformatie van warenhuis naar woonwinkelcomplex al afgerond en Gorinchem heeft zijn V&D omgetoverd tot een appartementencomplex.

De panden die Hudson's Bay achterlaat, zullen waarschijnlijk ook worden gevuld met een combinatie van functies en verschillende bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de "spekkoek", waarbij elke verdieping van het pand een andere functie krijgt, bijvoorbeeld winkels op de begane grond, kantoren op de verdiepingen daarboven en wonen op de bovenste verdieping.

Lees in dit verband: Het vertrek van Hudson’s Bay is een ‘leegstandsverdubbelaar’ – drie opties voor de enorme panden

Het zal waarschijnlijk niet makkelijk zijn om één huurder te vinden voor de vele vierkante meters van een Hudson's Bay-pand. "Niemand wil die panden hebben. Veel en veel te groot", zei retaildeskundige Paul Moers in het FD.

Toch is dat bij een aantal V&D-panden wel gelukt. H&M heeft de meeste vierkante meters overgenomen, schrijft Locatus. Het onderzoeksbureau merkt op dat huurders als H&M en Zara ongeveer evenveel huur zullen betalen als V&D destijds, wat niet geldt voor bijvoorbeeld het Videogame Museum in Zoetermeer.

Of H&M en Zara nu staan te popelen om in een Hudson's Bay-pand te trekken, is de vraag. Beide ketens hebben afgelopen jaar honderden winkels gesloten. En H&M heeft zijn aantal te openen winkels naar beneden bijgesteld terwijl Zara 300 winkels opent en er 250 sluit.

Ruim de helft van V&D-vierkante meters gevuld met retail

Al met al komt het erop neer dat ruim de helft van de 335.000 vierkante meter die V&D bij zijn faillissement in 2016 achterliet, weer is gevuld met retail. Op dit moment staat nog 75.000 vierkante meter leeg, oftewel 21 procent van de oude V&D-vierkante meters. Dit percentage zal verder zakken als de plannen voor ombouw worden uitgevoerd. Ruim 20 procent van de winkelmeters is volgens Locatus al gesaneerd naar een andere functie, waarvan deels kantoren en het gros woningen.

De grafiek hieronder laat zien hoe de verdeling van  de V&D-panden in vierkante meters eruitziet.

(Klik voor uitvergroting)

Locatus ziet op basis van deze analyse de toekomst voor de Hudson's Bay-panden niet per se somber in. Het onderzoeksbureau stelt dat er voldoende oplossingen zijn voor de lege vierkante meters. Daarbij springt vooral (gedeeltelijke) ombouw naar woningen eruit, gezien de grote vraag naar woonruimte in steden.

Bovendien zit Hudson's Bay in de beste panden uit de V&D-portefeuille. Als er voor andere V&D-panden al een bestemming is gevonden, dan is de kans groter dat dat bij deze toppanden ook lukt.

Relevant is ook dat vastgoedeigenaren na het V&D-faillissement met lege handen achterbleven, wat de investeringsmogelijkheden kan hebben beperkt. Dat is bij het vertrek van Hudson's Bay niet per se het geval omdat pandeigenaren langlopende huurcontracten hebben afgesloten en dus recht hebben op huurinkomsten.

Helemaal zeker is het behoud van huurinkomsten echter niet, omdat Hudson's Bay nog een slag kan leveren om onder de huurcontracten uit te komen.

Lees meer over Hudson's Bay en retail: