• Door de coronamaatregelen zijn uitgaven aan eten en drinken van de horeca naar supermarkten en online bestellen verschoven.
  • Nu de maatregelen worden afgebouwd, zullen die uitgaven herstellen, maar de afzetmarkt is deels structureel veranderd.
  • Supermarkten en online leveranciers is er veel aan gelegen hun nieuwe omzet te behouden en consumenten zijn gewend geraakt aan deze nieuwe manier van besteden.

Door de coronamaatregelen zijn de uitgaven aan eten en drinken het afgelopen jaar sterk veranderd. Ondanks het opheffen van een aantal beperkingen blijven die veranderingen nog jarenlang voelbaar in de sector.

Uitgaven zijn verschoven van de traditionele horeca (foodservice) naar thuisconsumptie. Daarvan profiteerde de foodretailsector zoals supermarkten en speciaalzaken. Die zien hieruit ook de komende jaren nog extra omzet, zo verwacht het Economisch Bureau van ING.

Bron: ING Economisch Bureau
Bron: ING Economisch Bureau

Tijdens de coronapandemie zijn de online uitgaven aan eten drinken groter geworden. De mogelijkheden om online boodschappen te doen zijn versneld toegenomen, zo tekent het Economisch Bureau van ING op.

De enige foodservice-tak waarin het afgelopen jaar groei zat was het thuisbezorgen van maaltijden. Volgens de analisten van ING zag bijna 80 procent van de consumenten de mogelijkheden om eten te bestellen toenemen. Dat zorgde voor extra bestedingen. Daarbij gaat het niet alleen om apps als Thuisbezorgd, maar ook restaurants die een eigen webshop optuigden.

Nieuw evenwicht in bestedingen retail en horeca

In Nederland daalden de bestedingen in de horeca vorig jaar met 7 miljard euro, terwijl ze bij supermarkten en speciaalzaken met ruim 3 miljard euro toenamen.

Een drietal factoren zorgt ervoor dat het terugdraaien van de maatregelen niet direct zorgt voor een verandering in de uitgaven:

  • Supermarkten en speciaalzaken maken er veel werk van om hun extra corona-gerelateerde omzet vast te houden.
  • Door meer thuiswerken wordt er minder onderweg en op het werk geconsumeerd dan voorheen.
  • Consumptie buiten het huis, in de traditionele horeca staat nog onder druk. De omzet vanuit belangrijke doelgroepen als jongeren en buitenlandse toeristen komt niet direct helemaal terug

De verkoop van online boodschappen steeg in Nederland in 2020 met 50 procent naar 2,7 miljard euro. Daarnaast werd voor 2,7 miljard euro aan maaltijdbezorging uitgegeven, een stijging van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal webwinkels dat voeding verkoopt is flink toegenomen, onder meer omdat meer leveranciers hun producten direct aan consumenten zijn gaan verkopen. Ook na corona zullen Nederlanders nog andere keuzes blijven maken over hun uitgaven.

Dat betekent volgens de economen van ING ook dat leveranciers moeten blijven inspelen op de veranderde markt. Zeker voor horecaleveranciers kan inzet op alternatieve afzetkanalen nog nodig blijken. Het duurt nog zeker anderhalf jaar voordat bestedingen een nieuw evenwicht bereiken.

Lees ook: