Voor polishouders van Zwitserleven en Reaal is China een stuk dichterbij dan ze wellicht denken.

Anbang, de Chinese moeder van de Nederlandse verzekeraar Vivat, krijgt een kapitaalinjectie van omgerekend zo’n acht miljard euro om financiële problemen het hoofd te bieden, zo bleek woensdag. De verzekeringsmerken Zwitserleven en Reaal vallen onder Vivat.

Vivat is de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal.  SNS Reaal werd in 2013 genationaliseerd en het kwakkelende Reaal werd in 2015 doorverkocht aan Anbang voor het symbolische bedrag van één euro. De Chinezen stopten destijds 1,3 miljard euro in Reaal/Vivat om de Nederlandse verzekeraar overeind te houden. Dit jaar is Anbang echter zelf in grote problemen gekomen.

Anbang staat al sinds februari onder toezicht van de Chinese verzekeringstoezichthouder CIRC. Oprichter Wu Xiahou werd acht maanden daarvoor gearresteerd op verdenking van fraude. Anbang groeide de laatste jaren fors door overnames van buitenlandse verzekeraars, hotels en onroerend goed. Het eigen vermogen slonk zienderogen. De geldinjectie die Anbang deze week kreeg om de kapitaalspositie te verbeteren, komt van andere Chinese verzekeraars.

De Nederlandse dochter Vivat staat er een stuk beter voor dan enkele jaren geleden. Maar de perikelen bij de Chinese moeder, roepen wellicht de vraag op hoe veilig geld is dat houders van bijvoorbeeld lijfrentepolissen voor aanvullend pensioen bij een verzekeraar hebben gestald. En hoe het zit met alternatieven.

Lijfrentepolis voor extra pensioen

Als een verzekeraar in de problemen komt, is er geen formeel vangnet voor polishouders. Maar in de praktijk nemen andere verzekeraars de verzekeringsportefeuilles vaak over als er één partij in problemen komt. Dat is een soort herenakkoord tussen verzekeraars. Onderling schuiven de polissen dan door van zwakke naar sterke verzekeraars.

Het gaat hier om de zogenoemde opvangregeling die inhoudt dat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zijn uiterste best zal doen om polissen van noodlijdende verzekeraars bij andere verzekeraars onder te brengen of ze te laten herverzekeren. Dit kan gepaard gaan met kortingen op verzekerde bedragen. Dat maakten bijvoorbeeld polishouders van het noodlijdende Vie d'Or mee, toen Levob de polissen in 1995 overnam.

Sinds 2001 is er de opvangregeling, maar formele waarborgen zijn er niet. Bij bankspaarproducten ligt dat anders, daar geldt het zogenoemde depositogarantiestelsel. De bankvariant van een lijfrenteverzekeringspolis is het zogenaamde 'lijfrente bankspaarrekening'. Ook daarmee kun je sparen voor pensioenopbouw.

Banksparen: welke zekerheid heb je?

Per bank is 100.000 euro veilig door het depositogarantiestelsel. Mocht een bank met een Nederlandse bankvergunning in problemen komen dan zorgt het garantiestelsel voor zekerheid.

De garantie geldt per persoon, per bankinstelling. Dus wie een partner heeft kan twee keer 100.000 euro sparen onder dekking van het depositogarantiestelsel.

Spreiden over banken is zeker bij grotere bedragen aan te raden. Let wel op hoe je spreidt: de garantie geldt in feite per bankvergunning. Diverse banken opereren onder meerdere labels, gebruiken verschillende namen. ABN Amro voert bijvoorbeeld ook het label Moneyou. Al stal je geld bij ABN Amro én Moneyou, de garantie van die bank geldt maar één keer omdat beide labels onder één vergunning vallen.

Om ook op te letten: niet iedere bank valt onder het depositogarantiestelsel. Check dus of je bank meedoet, zeker als je spaart bij een buitenlandse bank. Ook geldt dat de ene bankrekening de andere niet is. Sommige bankrekeningen hebben een achtergesteld karakter. Dat betekent dat gewone spaarders vóór gaan als een bank in problemen komt. Achtergestelde rekeningen vallen buiten het garantiestelsel net als beleggingen en virtuele valuta’s.

Voordelen banksparen voor een lijfrenteuitkering

Volgens Jeroen Wolfsen van adviesbureau Moneywise zijn spaarders in vrijwel alle gevallen beter af met banksparen als ze vermogen opbouwen voor de oude dag. In een onderzoek eind vorig jaar bleek dat de rendementen bij banken vrijwel altijd hoger zijn.

Wolfsen geeft ook aan dat bankspaarproducten simpeler zijn, makkelijker te doorgronden. Ook de formele depositogarantieregeling ziet hij als een voordeel. Verder is gunstig dat de bankspaarrekening van de erfgenamen is, als de rekeninghouder overlijdt. Bij verzekeringen verdwijnt het kapitaal naar de verzekeraar als de polishouder en zijn of haar partner overlijdt.

Als de voordelen van banksparen zo groot zijn wat kunnen lijfrentepolishouders daar dan mee? Wolfsen: "Wanneer de polis uit de opbouwfase gaat en toe is aan uitkering, heb je de mogelijkheid over te gaan naar een uitkering via een bankspaarproduct." Volgens hem is er nog maar één reden om te blijven verzekeren: "Dat is als je een hele oude polis hebt, met bijzondere fiscale voorwaarden."

LEES OOK: 12 geldverstrekkers verlagen hypotheekrente binnen een week – maar de verwachting is een stijging later dit jaar