• De rol van verzekeraars bij uitkeringsproducten voor pensioen van werknemers wordt steeds belangrijker.
  • Daarmee is het ook essentieel om te weten of pensioenpolissen veilig zijn bij verzekeraars.
  • Nederland kent nog geen vangnet voor polishouders van verzekeraars dat vergelijkbaar is met het depositogarantiestelsel voor spaarders.
  • Lees ook: Hoeveel pensioen krijg je straks met het nieuwe pensioenstelsel?

Het Nederlandse pensioenstelsel is flink in beweging. Met de invoering van een nieuw pensioensysteem in de komende jaren wordt de rol van verzekeraars waarschijnlijk belangrijker in de uitkeringsfase van pensioen dat werknemers opbouwen. Daarmee gaat ook zwaarder wegen dat verzekeraars altijd in staat zijn om aan de uitkeringsverplichtingen voor pensioenpolissen te voldoen.

Momenteel zijn er grofweg twee soorten uitkeringsproducten bij verzekeraars. Wie zelfstandig via een fiscaal gunstige regeling een vermogen heeft opgebouwd, kan hiervoor een lijfrente-uitkeringsproduct aankopen bij een verzekeraar.

Daarnaast geldt momenteel voor een deel van de pensioenregelingen van bedrijven dat werknemers individueel vermogen opbouwen. Bij pensionering wordt het opgebouwde kapitaal aangewend om een pensioenuitkering via een verzekeraar te regelen.

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel is het waarschijnlijk dat verzekeraars een grotere rol krijgen bij uitkeringsproducten voor het pensioen van werknemers. Dit komt doordat het nieuwe pensioenstelsel geen pensioenuitkeringen meer zal kennen die gebaseerd zijn op het gemiddelde loon dat iemand heeft verdiend. In plaats daarvan bouwen alle werknemers straks individueel geoormerkt vermogen op, dat bij pensionering naar een uitkeringsproduct gaat.

De vraag is dan: hoe veilig is je pensioenuitkering bij een verzekeraar? Voor spaargeld dat bij banken is ondergebracht kent Nederland het depositogarantiestelsel, dat 100.000 euro per persoon dekt, als een bank financieel in de problemen komt. Voor kapitaal dat is ondergebracht bij verzekeraars, zoals uitkeringsproducten voor pensioen, bestaat er niet een vergelijkbaar opvangnet.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) meldde in oktober 2022 op basis van eigen onderzoek dat het opzetten van een garantiestelsel voor polishouders van verzekeraars in principe wel mogelijk is.

"Het ligt voor de hand om in ieder geval die verzekeringen te dekken, waarbij polishouders in financiële problemen kunnen komen als hun verzekeraar faalt. Dat zijn langlopende verzekeringen die voor polishouders belangrijk zijn voor pensioenopbouw, of waarvan de uitkeringen noodzakelijk kunnen zijn voor levensonderhoud: levensverzekeringen (inclusief collectieve pensioenverzekeringen), inkomensverzekeringen en uitvaartverzekeringen", zo stelde DNB.

Het is volgens de toezichthouder echter aan de politiek om te beslissen of zo'n vangnet voor klanten van verzekeraars moet worden opgezet.

Financiële buffers van verzekeraars

Momenteel is de belangrijkste garantie voor polishouders het toezicht van DNB op verzekeraars. Daarbij houdt DNB onder meer in de gaten of verzekeraars voldoende kapitaalbuffers hebben om financiële klappen op te vangen. Hiervoor gelden de zogenoemde 'Solvency II'-richtlijnen.

Volgens deze richtlijnen moet een verzekeraar een minimale solvabiliteitsratio van 100 procent hebben. DNB is echter strenger en eist in de praktijk een minimale ratio van 125 procent. Verzekeraars zelf doen daar doorgaans nog een schep bovenop en streven naar een fors hogere financiële buffer.

Maar hoe makkelijk vind je deze ratio's, als je een idee wilt hebben van de financiële gezondheid van een verzekeraar?

In een blog van deze week stelt directeur Jeroen Wolfsen van financiële vergelijker Moneywise dat het voor een doorsnee consument behoorlijk lastig is om uit te vinden hoe het staat met de financiële gezondheid van verzekeraars. "Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de belangrijkste indicator of een verzekeraar zijn zaken financieel op orde heeft, niet of nauwelijks te vinden is op de site van een verzekeraar?", vraagt Wolfsen zich af.

Kort gezegd: je vindt de solvabiliteitsratio doorgaans niet door even op de homepage van de site van een verzekeraar te kijken. Daarvoor moet je op zoek naar jaarverslagen of de meest recente financiële kwartaalrapportages. Bovendien moet je weten dat bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden onder NN Group valt en dat Zwitserleven onderdeel is van verzekeringsmaatschappij Athora Netherlands. In beide gevallen zijn de financiële buffers van de overkoepelende moedermaatschappij van belang.

Wolfsen van Moneywise zou het liefst zien dat Nederlandse verzekeraars verplicht worden om op hun homepage aan te geven hoe veilig het hun toevertrouwde geld van polishouders is. "Zo kunnen consumenten controleren of hun geld veilig is."

Toch zijn de relevante cijfers met enig zoekwerk wel te vinden. Business Insider heeft hieronder een overzicht gemaakt van de solvabiliteitsratio (Solvency II) van een aantal bekende verzekeraars per 31 december 2022.

Te zien is dat de hierboven genoemde verzekeraars een solvabiliteitsratio van rond de 200 procent of ruim daarboven hebben. Dat is fors hoger dan de ondergrens van 125 procent die toezichthouder DNB aanhoudt. Kortom: directe reden tot zorg over de veiligheid van pensioenpolissen is er niet.

Wie zelf de cijfers wil nakijken kan de financiële verslaggeving hier vinden voor Achmea (o.a. Centraal Beheer), Aegon, Allianz, ASR, NN Group (Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd) en Athora (Zwitserleven).

LEES OOK: Alles wat je nu moet weten over veranderingen in je pensioen: een handige gids