• Werknemers of zelfstandige ondernemers die zelf pensioen opbouwen via een fiscaal vriendelijke constructie, kunnen daarmee een uitkeringsproduct kopen.
  • Daarbij kun je de looptijd van een lijfrente-uitkering laten variëren, van een paar jaar tot levenslang.
  • Business Insider vergelijkt de uitbetaling van uitkeringsproducten met twee verschillende looptijden voor een pensioenkapitaal tussen de 100.000 euro en 600.000 euro.
  • Lees ook: Hoeveel pensioen krijg je straks met het nieuwe pensioenstelsel?

Als je zelf vermogen opbouwt voor aanvullend pensioen, kun je het opgebouwde kapitaal in een uitkeringsproduct stoppen op het moment dat je met met pensioen gaat. Dergelijke lijfrenteuitkeringsproducten worden momenteel veelal aangeboden als onderdeel van fiscaal vriendelijke constructies, waarbij je via een speciale pensioenrekening vermogen opbouwt dat vrijgesteld is van de vermogensbelasting in box 3.

In de uitkeringsfase van een lijfrenteproduct betaal je wel inkomstenbelasting over de bruto uitkeringen die je ontvangt.

Hoe hoog je uitkering wordt, hangt af van meerdere factoren. Belangrijk is uiteraard hoeveel vermogen je hebt opgebouwd. Een ander element dat een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering, is de rentestand op moment dat je een uitkering koopt.

Een hogere rente betekent een hogere pensioenuitkering. De rentes waren in het verleden voor een hele lange periode heel laag, waardoor ook de uitkeringen tegenvielen. De rente is momenteel aan het stijgen waardoor ook te uitkeringen hoger worden.

Verder is er bij lijfrente-uitkeringsproducten variatie mogelijk in de looptijd van de uitkering. Je kunt kiezen uit een uitkering van bijvoorbeeld 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar of levenslang.

Tot slot maakt het uit onder welk fiscaal regime de lijfrente valt. Dat bepaalt mede bij welke partij je een lijfrente product kunt kopen. Je valt onder het oude regime als je een lijfrentepolis hebt afgesloten vóór 16 oktober 1990 en daarvoor premie heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000. Anders is er sprake van nieuw regime.

Om je een idee te geven wat voor pensioenuitkering je verschillende lijfrenteproducten kunnen opleveren, heeft Business Insider gebruik gemaakt van een tool van de financiële specialist Moneywise.

We hebben hierbij gekeken naar een pensioenkapitaal dat varieert tussen de 100.000 euro en 300.000 euro. Hieronder geven we een overzicht van uitkeringen berekend via de tool van Moneywise voor lijfrenteproducten met twee verschillende looptijden (20 jaar en levenslang). We geven steeds de gemiddelde uitkering weer op basis van de uitkomsten voor verschillende aanbieders.

We berekenen de uitkering in onze voorbeelden voor een vrouw geboren in 1956 en woonachtig in Nederland. Het opgebouwde kapitaal komt vrij op 1 juni 2023 en dat is ook wanneer de uitkering begint. We nemen verder aan dat zij alleenstaand is en dat er sprake is van nieuw regime. In het geval van overlijden stopt de uitkering.

We geven een maandelijkse bruto uitkering weer. Om tot netto bedragen te komen moet er nog inkomstenbelasting van af getrokken worden. Het goede nieuws is dat het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting lager wordt vanaf de AOW-leeftijd. Met een inkomen tot 38.703 euro betaal je slechts 19 procent aan inkomstenbelasting, vanaf het moment dat je AOW krijgt.

Pensioen: uitkering met looptijd 20 jaar

Een uitkering via een lijfrente met een looptijd van 20 jaar voor een opgebouwd vermogen tussen de 100.000 euro en 300.000 euro wordt door 12 partijen aangeboden. De gemiddelde bruto uitkering per maand ziet er als volgt uit:

Te zien is dat de uitkering uiteen loopt van 524 euro bruto per maand bij een opgebouwd pensioen van 100.000 euro tot 1.574 euro bij een kapitaal van 300.000 euro.

De uitkering neemt proportioneel toe. Voor elke ton extra komt er op maandbasis ongeveer 500 euro bij voor de bruto uitkering.

Laten we nu kijken naar bedragen die uitbetaald worden bij een lijfrente die levenslang uitkeert.

Pensioen: levenslange uitkering

Een uitkering via een lijfrente die levenslang uitbetaalt, ziet er als volgt uit voor een pensioenkapitaal tussen 100.000 euro en 300.000 en wordt aangeboden door zes partijen:

De tabel toont hoe je met een kapitaal van 100.000 euro een lijfrente kunt kopen die levenslang bruto 484 euro per maand uitkeert. Met een pensioenkapitaal van 300.000 euro kun je rekenen op een levenslange uitkering van 1.462 euro. Net als in het eerdere voorbeeld neemt de uitkering proportioneel toe.

De maandbedragen zijn bij een levenslange uitkering gemiddeld genomen iets lager dan in het eerdere voorbeeld met een lijfrente-uitkering die 20 jaar loopt. De reden hiervoor is dat het pensioenkapitaal in het geval van een levenslange uitkering over een potentieel langere periode wordt uitgesmeerd.

Lees meer over pensioen: