• De stikstof- en PFAS-problematiek zet de markt voor infrastructuurprojecten onder druk, merkt bouwbedrijf Heijmans.
  • Stikstofloos bouwen is volgens topman Ton Hillen niet zomaar geregeld. Bouwmachines op fossiele brandstoffen zijn niet snel te vervangen door elektrische alternatieven.
  • Desondanks zette Heijmans vorig jaar solide resultaten in de boeken. Het bouwbedrijf keert zelfs weer dividend uit.
  • Op de Amsterdamse beurs klom het aandeel bijna 5 procent na presentatie van de jaarcijfers.

Het is voor bouwbedrijven niet mogelijk om van de ene op de andere dag stikstofloos te bouwen, vindt topman Ton Hillen van bouwbedrijf Heijmans. Bouwmachines die nu nog op fossiele brandstoffen draaien, zijn niet snel te vervangen door elektrische alternatieven. Mede daarom is er een overgangsfase nodig voor bouwers om zich aan te passen aan strengere stikstofregels.

“We zijn het ermee eens dat we de stikstof moeten terugdringen, maar we moeten voorkomen dat je haakse bochten gaat nemen”, zei hij in een toelichting op de jaarcijfers van Heijmans. “Iedereen zegt dat het allemaal met elektrisch materieel moet, maar dat kan niet een, twee, drie.”

De bestuursvoorzitter wijst erop dat de reeds aangeschafte machines een enorme post op de balans zijn. Het is volgens hem financieel onverantwoord om die direct van de hand te doen. Bovendien is de ontwikkeling van elektrisch materieel nog nauwelijks op gang gekomen omdat er alleen in Nederland en Noorwegen zoveel aandacht is voor stikstof, aldus Hillen.

Een verantwoorde overgangsfase zou volgens Hillen “zomaar tien jaar kunnen duren”, maar ook vijftien jaar. “Vang me niet op de jaren. Maar binnen zo’n periode kun je stappen zetten naar meer elektrisch materieel.”

De stikstofproblematiek werd vorig jaar urgent voor bouwers. De Raad van State verklaarde het Nederlandse beleid om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen stikstof ongeldig. Veel bouwprojecten kwamen stil te liggen, ook omdat daar enkele maanden later de PFAS-crisis bij kwam.

Noodmaatregelen van de regering om een terugval in de bouw te voorkomen, zijn volgens Heijmans niet voldoende. Bouwbedrijf VolkerWessels riep de overheid onlangs ook op om meer maatregelen te nemen.

Inframarkt onder druk door stikstofcrisis

Ondanks de stikstofproblematiek boekte Heijmans vorig jaar goede resultaten, schrijven analisten van KBC Securities. De marges bij de infrastructuurtak zijn nog niet geraakt, al staat de markt wel onder druk. De onzekerheid daarover zorgt er wel voor dat de vooruitzichten voor dit jaar gelijk zijn aan die van vorig jaar.

Lees ook op Business Insider

Dat er weinig opdrachten voor met name regionale projecten meer worden vergeven, noemt het bedrijf verontrustend. “Het is van belang voor Nederland dat op korte termijn maatregelen worden genomen om te voorkomen dat vooral de inframarkt op langere termijn verder terugvalt.”

Desondanks denkt Heijmans dat de resultaten over 2020 vergelijkbaar zullen uitpakken als in 2019, mede dankzij een goed gevulde orderportefeuille. In 2021 beginnen de infraproblemen meer invloed te krijgen als er geen maatregelen worden genomen.

Heijmans keert weer dividend uit

In 2019 steeg de omzet van de bouwer licht tot 1,6 miljard euro. Onder de streep bleef daar 30 miljoen euro van over, tegen 20 miljoen euro in 2018. De orderportefeuille was 2,1 miljard euro waard, zo’n 100 miljoen euro meer dan eind 2018.

Heijmans heeft de afgelopen jaren zijn financiële positie verbeterd en begint daarom weer met het betalen van dividend, ter grootte van 0,28 euro per aandeel. De rest van de winst stopt Heijmans in de algemene reserves om zo de financiën nog verder te verbeteren.

KBC wijst verder op het beter dan verwachte operationele resultaat en onderliggende bedrijfsresultaat (ebita). De nettowinst werd wel enigszins gedrukt door enkele afschrijvingen op vastgoed.

Kenners van ING noemen de resultaten van Heijmans solide en vinden ook dat de balans er een stuk beter uitziet. Zij jubelen verder dat er weer dividend wordt uitgekeerd. Dat is namelijk een duidelijk teken dat het bestuur vertrouwen heeft dat het weer goed gaat bij het bouwbedrijf.

Het aandeel Heijmans stond donderdag rond 15.30 uur 4,7 procent hoger op 8,22 euro. Daarmee was het bedrijf de grootste stijger bij de kleine bedrijven in Amsterdam.

Lees meer: