Meer slecht nieuws voor boeren. Als het kabinet het aantal koeien per hectare beperkt om de stikstofcrisis te bezweren, zal dat hoogstwaarschijnlijk leiden tot een aanzienlijke daling van de prijs van landbouwgrond. Dit ondermijnt de financiële positie van boeren.

Dat schrijven ambtenaren van het ministerie van Financiën vrijdag op het economische discussieplatform ESB.

Dat het kabinet een reductie van het aantal koeien per hectare voor ogen heeft, is duidelijk. Een van de belangrijkste redenen waarom brancheclub LTO dinsdag de stekker uit het landbouwakkoord trok, is het streven van het kabinet om het aantal koeien per hectare vanaf 2032 te verlagen tot maximaal 2,85, schrijft het Financieele Dagblad.

Minder koeien betekent immers minder opbrengsten. Als gevolg daalt de waarde van de landbouwgrond, omdat er minder mee verdiend kan worden. Dat is een probleem: “Veel huidige boeren hebben geïnvesteerd of zijn leningen aangegaan op basis van de oude productieverwachtingen. Dalende grondprijzen nemen een hap uit hun vermogenspositie, terwijl er minder opbrengsten zijn voor het afbetalen van de leningen”, schrijven de ambtenaren.

Deze financiële pijn kan wel worden verzacht met de miljarden in het Transitiefonds, constateren de auteurs.

Nederland heeft duurste landbouwgrond in Europa

Van de elf door de ambtenaren onderzochte Europese landen is landbouwgrond in Nederland verreweg het duurst, met ruim 72.000 euro per hectare. Niet geheel toevallig is de veedichtheid in Nederland ook het hoogst, met bijna 3,5 'vee-eenheden' per hectare landbouwgrond.

De kans dat de prijs van landbouwgrond in Nederland zal dalen, lijkt reëel. Nu het niet is gelukt om met de boeren tot een akkoord te komen, gaat het kabinet zelf maatregelen nemen. En Den Haag weet: minder beesten betekent minder mest en dus een lagere stikstofdruk. Dat geeft de natuur de kans om te herstellen.

LEES OOK: Uitkoopregeling voor boeren die veel stikstof uitstoten: ‘piekbelaster’ kan bedrijf voor 120% van waarde laten uitkopen