• Medewerkers moeten belastingvrij aandelen kunnen krijgen bij het bedrijf waarvoor zij werken, vindt vakbond CNV.
  • Zo kan de scheefgroei in salarissen bij bedrijven worden tegengegaan, zegt voorzitter Piet Fortuin tegen het Financieele Dagblad.
  • De oproep vindt gehoor bij werkgeversbonden, die het een “interessant voorstel” vinden.
  • Lees ook: Vakbonden vinden looneis van 10% prima, Klaas Knot niet

Het moet fiscaal makkelijker worden voor werknemers om aandelen in het bedrijf te krijgen waarvoor zij werken. Daarvoor pleit vakbond CNV in een interview met Het Financieele Dagblad.

De bond ziet graag dat bedrijven hun personeel jaarlijks 2.000 euro per persoon aan aandelen belastingvrij kunnen schenken. Omdat zo’n schenking door de Belastingdienst als loon wordt gezien, moeten medewerkers direct belasting betalen over de geschatte waarde van de aandelen bij ontvangst.

De vakbond ziet dit als een barrière voor het toekennen van aandelen aan medewerkers in lagere loonschalen. Deze groep kan het geld volgens vakbondsvoorzitter Piet Fortuin juist “hard nodig hebben”.

Een fiscale vrijstelling op aandelen is er volgens Fortuin nu nog alleen in de hogere loonschalen, “wat de verhoudingen nog schever trekt. We hebben een kabinet nodig dat fiscaal vriendelijk is voor de gewone werknemer.”

Ook werkgeversbonden enthousiast

Het voorstel van de vakbond vindt gehoor bij ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij noemen het een "interessant voorstel, waarover we graag verder praten", zo zeggen ze tegen het FD.

CNV vakbond komt met het voorstel als reactie op het veelgehoorde verwijt dat sommige bedrijven de stijging van inkoopprijzen hebben aangegrepen om de verkoopprijzen zodanig te verhogen dat de winstmarges verbeteren. Dit wordt ook wel 'winstflatie' genoemd.

Het is overigens niet duidelijk in hoeverre dit een breed verspreid fenomeen is. Aan de ene kant zijn er aanwijzingen dat de brutowinstmarge van bedrijven met name in het vierde kwartaal van 2022 sneller is gegroeid dan de loonkosten. Aan de andere kant blijkt uit peilingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het grootste deel van de bedrijven kostenstijgingen niet of beperkt kan doorrekenen.

LEES OOK: 2 miljoen werknemers denken pensioen bij 67 jaar niet te halen