De juridische strijd van Chipshol lijkt na 17 jaar ten einde, in ieder geval wat betreft de zaak tegen luchthaven Schiphol.

Als deel van een schukking neemt Schiphol een dochteronderneming van Chipshol over voor een onbekend bedrag.

Schiphol nam eerder ook al de schadeclaim van Chipshol op de gemeente Haarlemmermeer over, die claim had een waarde van van 406 miljoen euro.

Ondernemer Peter Poot hoopt nu ook een claim tegen de Staat te kunnen schikken.

De slepende juridische strijd tussen gebiedsontwikkelaar Chipshol en luchthaven Schiphol lijkt ten einde. Na zeventien jaar heeft de ontwikkelaar de zaak geschikt.

Schiphol neemt een dochteronderneming van Chipshol over voor een onbekend bedrag. Die dochter had schadeclaims gewonnen tegen Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voor in totaal ongeveer 38 miljoen euro.

Onlangs verkocht Chipshol ook al bijna 850.000 vierkante meter grond ten noorden van het vliegveld aan Schiphol. Daarbij nam Schiphol ook de schadeclaim van Chipshol op de gemeente Haarlemmermeer over. Die claim had een waarde van 406 miljoen euro, maar Chipshol ontving dat volledige bedrag niet. De overnameprijs is vertrouwelijk gehouden.

‘Airport city’ kwam er nooit

Chipshol, opgericht door wijlen Jan Poot, had decennia terug grootse plannen met de grond ten noorden van Schiphol en het Groenenbergterrein te zuiden van de luchthaven. Er moest onder meer een nieuwe stad, ‘Airport city’, worden gebouwd, maar Schiphol zelf en overheidsinstanties zagen er geen heil in.

Hoogbouw zou daar bovendien niet kunnen omdat dit de vliegveiligheid in gevaar bracht. Nadat Chipshol in 2014 het Groenebergterrein aan de Franse belegger AEW had verkocht, kreeg die wel toestemming om gebouwen neer te zetten die hoger waren dan in de oorspronkelijke plannen van Chipshol.

Directeur Peter Poot van Chipshol is blij dat de zaak na zeventien jaar is geschikt. Hij hoopt nu ook een claim tegen de Staat te kunnen schikken. Die heeft betrekking op de rol van de oud-rechter die het dossier Chipshol jarenlang onder zijn hoede had. Hij zou meineed hebben gepleegd en zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling.

Lees ook: