De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat het gerechtshof in Amsterdam de zaak
opnieuw moet bekijken. Chipshol eist tientallen miljoenen euro’s van de
luchthaven.

Schadevergoeding
De rechtbank Haarlem veroordeelde Schiphol in 2008 tot een schadevergoeding
van 16 miljoen euro, omdat Chipshol door een bouwverbod haar bouwplannen
vlakbij de luchthaven niet kon realiseren. Chipshol wilde bedrijfspanden en
kantoorgebouwen op het Groenenbergterrein zetten.

Schiphol vreesde voor de veiligheid als de plannen zouden doorgaan en vroeg de
staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken. Die legde
toen een bouwverbod op. Chipshol stelde door het verbod schade te hebben
geleden en vorderde bij de rechtbank een schadeloosstelling van 97,2 miljoen
euro.

Klachten gegrond
De Hoge Raad oordeelt nu dat het vonnis van de rechtbank niet in stand kan
blijven, omdat klachten van beide partijen over de omvang van de schade
gegrond zijn. Het hof in Amsterdam moet van de raad kijken naar de schade
die Chipshol heeft geleden doordat Schiphol beslag legde op de grond.
Daarnaast moet het hof uitzoeken wat de gevolgen zijn van eventuele
waardevermeerdering van de grond door de opheffing van datzelfde bouwverbod
voor de uiteindelijke schadevergoeding.

Directeur Peter Poot van Chipshol is "verbijsterd, maar niet verbaasd” over
het arrest. "De zaak stinkt aan alle kanten”, aldus Poot, die bewijs ziet
van de belangenverstrengeling waarvan Chipshol volgens hem al jaren
slachtoffer is. Hij verwijst naar onderzoek van de rijksrecherche naar onder
meer meineed en belangenverstrengeling van ex-rechter Westenberg. Deze
rechter heeft de afgelopen jaren de zaak-Chipshol behandeld. Volgens Poot
gaat de verstrengeling tot aan de Hoge Raad.

Vermindering
Schiphol denkt dat het gerechtshof tot een aanzienlijke vermindering van de
schadevergoeding kan komen. Zeker nu de Hoge Raad zegt dat rekening moet
worden gehouden met eigen schuld van Chipshol, door het niet tijdig
aanvragen van nieuwe bouwvergunningen, en met vergoedingen die Chipshol al
van de provincie en de gemeente Haarlemmermeer heeft gekregen, aldus
Schiphol.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl