De energiecrisis van 2022 heeft geleid tot een ongekende stijging van energieprijzen. De combinatie van toenemende vraag na het herstel van de coronacrisis en het wegvallen van Russisch aanbod van gas door de oorlog in Oekraïne hebben gezorgd voor een ‘perfect storm’.  Als met name gasprijzen ook op de langere termijn hoog blijven, heeft dat flinke gevolgen voor de energiekosten van woningen.

Duidelijk is dat het voordeel van energiezuinige woningen bij hoge gasprijzen structureel groter wordt. Het economisch bureau van ING heeft daar een scenario-analyse op losgelaten.

Als uitgangspunt is gekeken naar een standaard tussenwoning van 130 vierkante meter met goede woningisolatie. Voor een woning met energielabel A geldt een gemiddeld aardgasverbruik van 7,5 kuub per vierkante meter op jaarbasis. Voor 130 vierkante meter kom je dan op 975 kuub uit.

Tegenover deze energiezuinige woning kun je een even grote tussenwoning met energielabel G zetten, die 12,9 kuub per vierkante meter verbruikt. Ofwel 1.680 kuub gas per jaar.

Op basis hiervan schetsen economen van ING drie scenario’s voor de ontwikkeling van gasprijzen. Voor consumentenprijzen inclusief belastingen geldt dat die zijn gestegen van een niveau van ongeveer 0,75 euro per kuub in 2020 naar meer dan 3 euro per kuub dit jaar.

Gasprijs op langere termijn 2 keer zo hoog als vóór de energiecrisis

Voor de langere termijn gaat ING in het basisscenario uit van groothandelsprijzen die twee keer boven het langjarig gemiddelde van vóór de energiecrisis liggen.

Het langjarige gemiddelde ligt voor de groothandelsprijzen op 0,20 euro per kuub. Het basisscenario is dan een groothandelsprijs van 0,40 euro per kuub. Inclusief belastingen van ongeveer 60 cent per kuub en de winstmarge voor energieleveranciers zou je dan op een consumentenprijs van iets meer dan 1 euro per kuub uitkomen.

Naast het basisscenario heeft ING een 'hoog' en een 'laag' prijsscenario genomen. Vervolgens hebben de economen het netto voordeel op de lange termijn genomen van de energiezuinige woning met label A ten opzichte van de woning met energielabel G.

In het basisscenario gaat het om een kostenvoordeel van 29.700 euro, in het hoge prijsscenario om een kostenvoordeel van 33.900 euro en in het lage prijsscenario om een kostenvoordeel van 23.000 euro.

Als je kijkt naar het basisscenario met groothandelsprijzen voor gas die twee keer zo hoog blijven als het historische gemiddelde, dan is het kostenvoordeel van een energiezuinige woning 36 procent groter geworden. Het voordeel is dus bijna 8.000 euro, vergeleken met de situatie van voor de energiecrisis. In het 'hoge' prijsscenario loopt dit op tot een voordeel van 55 procent.

bron: ING Research
bron: ING Research

LEES OOK: Dit kun je verwachten van de energierekening in 2023: vaste kosten hakken erin