De prijzen voor gas en stroom zijn ongekend hard gestegen sinds het najaar van 2021. Economieën herstelden van de coronapandemie en het aanbod van energie bleef achter bij de vraag. De energieprijzen schoten echt hard omhoog in februari dit jaar, na de inval van Rusland in Oekraïne waarmee de leveringen van gas werden beperkt.

Energieleveranciers wijzigen hun variabele tarieven doorgaans twee keer per jaar, maar vanwege ‘buitengewone marktomstandigheden’ hebben ze hun tarieven vaker aangepast in 2022. Huishoudens hebben daarom al meerdere prijsverhogingen voor de kiezen gehad.

Om een idee te krijgen van de stijging van de energielasten, kijken we naar de variabele tarieven die consumenten in januari dit jaar gemiddeld betaalden, de duurste maand van 2022 en de leveringskosten onder het prijsplafond van 2023.

Voor de schatting van de kosten in 2022 maken we gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over gemiddelde leveringstarieven. Deze tarieven zijn inclusief btw op het leveringstarief, energiebelasting en de bijdrage voor opslag van duurzame energie (ODE).

Voor 2023 houden we rekening met het prijsplafond waarmee huishoudens de hoge tarieven van hun energieleveranciers kunnen vermijden.

Volgend jaar betaal je maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur stroom bij een maximaal verbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kilowattuur stroom per jaar. Voor het verbruik boven de drempel geldt de marktprijs van de energieleverancier.

Om de energielasten van 2023 in kaart te brengen ten opzichte van 2022, hebben we de verschillende tarieven voor gas en stroom losgelaten op het gemiddelde verbruik dat de overheid aanhoudt als drempel voor het prijsplafond. We gaan er dus vanuit dat je niet meer verbruikt dan 1.200 kuub gas en 2.900 kilowattuur stroom per jaar.

Energierekening in 2023 versus 2022

In de tabel hieronder zie je wat dat de gemiddelde prijzen voor gas en stroom in januari 2022, oktober 2022 en de maximale prijzen voor januari 2023 doen met de leveringskosten op jaarbasis.

Duidelijk is dat oktober 2022 op basis van de gemiddelde gas- en stroomprijzen de duurste maand was, als je dit doorrekent op jaarbasis. In de praktijk speelt uiteraard het verbruik van energie in specifieke maanden een grote rol bij de kosten.

Interessant is verder dat de gemiddelde stroomprijs in januari dit jaar op hetzelfde niveau lag als het maximale tarief van het prijsplafond van 0,40 euro per kWh dat vanaf januari 2023 van kracht wordt. Voor gas lag het gemiddelde tarief in januari dit jaar met 1,74 euro per kuub zelfs hoger dan het maximum van het prijsplafond, dat op 1,45 euro per kuub komt te liggen.

Op basis van de gemiddelde leveringstarieven van januari 2022 zou je op jaarbasis uitkomen op kosten van 3.248 euro bij een verbruik van 1.200 kuub en 2.900 kWh. In januari 2023 gaat het om een vergelijkbaar bedrag op jaarbasis van 2.900 euro, ofwel 348 euro minder.

Maar dit is niet het hele verhaal. Naast de leveringskosten voor energie betaal je ook vaste kosten die niet gekoppeld zijn aan het verbruik van gas en stroom. Het gaat hierbij om de vaste kosten van je energieleverancier en de vaste kosten van je netbeheerder. Deze kosten verschillen per leverancier en per netbeheerder. Daarnaast heeft ook de fiscale korting op de energiebelasting invloed op je energierekening.

In 2023 worden deze drie aangepast. Eerder heeft Business Insider de vaste kosten van dit jaar en volgend jaar op een rij gezet op basis van gemiddelden. Daarbij moet je met het volgende rekening houden:

  • Vaste kosten energieleverancier in 2023: +15 euro
  • Kosten netbeheer: +116 euro
  • Hogere kosten in 2023 door lagere fiscale heffingskorting: +187 euro
  • Totaal verandering vaste kosten energie in 2023: +318 euro

Voor de vaste energiekosten moet je dus rekening houden met een stijging die kan neerkomen op in totaal 318 euro per jaar en mogelijk nog wat meer. Neem je dit mee in de totale vergelijking dan zijn de energiekosten bij de start van volgend jaar ongeveer even hoog als bij de start van 2022.

Maar let wel op: als je volgend jaar over de volumelimiet van 1.200 kuub gas of 2.900 kWh stroom gaat, betaal je de marktprijs van je energieleverancier. Dan kan 2023 alsnog duurder uitpakken.

LEES OOK: Dit betaal je met het prijsplafond voor energie in 2023 als je appartement, rijtjeshuis of vrijstaande woning hebt: 10 voorbeelden