• Met nog vijf maanden te gaan in 2023 wordt voor steeds meer huishoudens relevant of ze met hun energieverbruik onder de volumegrenzen van het prijsplafond blijven.
  • Vanaf augustus mag je volgens de regels van het prijsplafond nog 476 kuub gas en 1.305 kWh stroom verbruiken tot het eind van het jaar.
  • Business Insider bespreekt wat je moet weten over het prijsplafond, ook met het oog op de ontwikkeling van energieprijzen in het najaar.
  • Lees ook: Gas spotgoedkoop komende winter…of een nieuwe prijspiek? Analisten zijn sterk verdeeld

De klok tikt ook in de zomer door, als het gaat om verbruik van gas en stroom door Nederlandse huishoudens in 2023. Vanaf 1 augustus verschuift opnieuw de hoeveelheid energie die je volgens de regels van het prijsplafond nog mag gebruiken voor de rest van het jaar.

Onder het prijsplafond voor energie betalen huishoudens maximaal 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom. Dit geldt tot een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom. Voor het verbruik boven deze volumegrenzen betaal je sowieso de prijs van je energieleverancier.

Het positieve nieuws is dat door de daling van energieprijzen in de afgelopen maanden, de marktprijzen van energieleveranciers tot onder het niveau van het prijsplafond zijn gedaald. In juli lag het gemiddelde variabele stroomtarief voor nieuwe klanten op 0,36 euro per kWh en voor gas was dat gemiddeld 1,28 euro per kuub.

Wie zekerheid wil, kan ervoor kiezen om de prijs van gas en stroom voor bijvoorbeeld 1 jaar vast te zetten. Bij veel energieleveranciers kan dat momenteel tegen tarieven die iets lager zijn dan de maximale prijzen van het prijsplafond voor energie.

Het blijkt voor analisten echter erg lastig om in te schatten of met name de gasprijs weer gaat stijgen komend najaar, of dat gas relatief goedkoop blijft.

Lees ook: Gas spotgoedkoop komende winter…of een nieuwe prijspiek? Analisten zijn sterk verdeeld

Wat betreft het prijsplafond voor energie is vooral van belang dat, als marktprijzen weer boven het niveau van de plafondtarieven uitkomen (dus 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh stroom), je te maken krijgt met een hogere marktprijs. Dat wil zeggen: als je op jaarbasis méér dan 1.200 kuub gas en 2.900 kWh stroom verbruikt.

De verbruiksquota onder het prijsplafond worden echter op een speciale manier bijgehouden. Het moment waarop de jaarafrekening van de energienota wordt vastgesteld is bij dit alles van groot belang. Dat moment verschilt per klant en hangt doorgaans samen met de datum waarop je bij een energieleverancier klant bent geworden.

Bij de volumegrenzen van het prijsplafond wordt niet gekeken naar het kalenderjaar 2023, waarbij aan het eind van het jaar de balans wordt opgemaakt. In plaats daarvan heeft de overheid voor elke dag van het jaar een gestandaardiseerd dagverbruik vastgesteld.

Voor de volumelimiet van het prijsplafond wordt gekeken naar de optelsom van alle standaarddagen tot de datum van de jaarafrekening. Vervolgens vergelijkt je energieleverancier dit met het feitelijke verbruik. Zit je met het feitelijke verbruik boven het standaardniveau tot het moment van de jaarafrekening, dan betaal je over het extra volume de marktprijs van je energieleverancier.

Voor de periode ná de jaarafrekening tot het eind van het jaar heb je een standaard restbudget voor het energieverbruik dat wordt vergeleken met je feitelijke verbruik.

Maximaal verbruik gas en stroom per maand

Hieronder geven we in de tabel eerst het gestandaardiseerde verbruik van gas en stroom onder het prijsplafond op maandbasis.

Te zien is dat je in de maand augustus geacht wordt 17 kuub gas te verbruiken en 176 kWh stroom. Kijk je naar het restant van 2023 vanaf 1 augustus tot het eind van het jaar, dan is er onder het prijsplafond nog een verbruiksruimte van in totaal 476 kuub gas en 1.305 kWh stroom.

Als de energieleverancier de jaarafrekening eind juli opmaakt, wordt eerst gekeken of je in de eerste zeven maanden van het jaar meer of minder dan 724 kuub gas en 1.595 kWh stroom hebt gebruikt. Dus de som van de maanden januari tot en met juli.

Zit je met het verbruik onder de 7-maandslimiet, dan betaal je maximaal de prijzen van het prijsplafond,

Vervolgens geldt dat het restvolume volgens de normen van het prijsplafond de optelsom is van de maanden augustus tot en met december uit de tabel hierboven. De energieleverancier kijkt dan aan het eind van het jaar of je feitelijke verbruik over deze periode hoger of lager is dan respectievelijk 476 kuub gas en 1.305 kWh stroom.

LEES OOK: Kun je goedkoper zonnepanelen aanschaffen, nu inkoopprijs voor leveranciers fors is gedaald? Installateurs zijn niet erg transparant