• In de eerste helft van 2023 is sprake geweest van aanhoudend dalende prijzen voor gas en stroom.
  • Hoe staan de tarieven voor nieuwe klanten er begin juli voor en wat zijn de belangrijkste trends?
  • Business Insider geeft een overzicht van actuele dynamische, variabele en 1-jaarsprijzen voor gas en stroom. Plus: de terugleververgoedingen voor zonnestroom.
  • Lees ook: Zoveel gas en stroom mag je vanaf 1 juli nog gebruiken in 2023, volgens het prijsplafond

De prijzen van gas en stroom zijn in de eerste helft van 2023 flink gedaald, waarbij veel energieleveranciers inmiddels tarieven aanbieden die onder het niveau van het prijsplafond voor energie liggen. De vraag is nu wat de tweede helft van het jaar gaat brengen. Topman Fatih Birol van energie-agentschap IEA waarschuwde maandag alvast voor stijgende energieprijzen in het najaar.

In juni lijkt er op de groothandelsmarkt inmiddels sprake van ‘bodemvorming’. Gasprijzen zijn bijvoorbeeld in de tweede helft van juni weer wat omhoog gekropen op de Amsterdamse energiebeurs.

Veel energiebedrijven bieden weer contracten aan waarbij de prijzen voor langer vast staan. Hieronder kijken we naar de ontwikkeling van variabele en dynamische energieprijzen plus de contracten voor 1 jaar vast van diverse aanbieders. Het gaat in alle gevallen om prijzen voor nieuwe klanten.

Ter afsluiting kijken we voor eigenaren van zonnepanelen ook naar de stand van zaken bij de terugleververgoedingen voor zonne-energie, voor diegenen die netto meer stroom terugleveren aan hun energieleverancier dan ze afnemen.

Variabele en dynamische prijzen gas en stroom in juli

We beginnen bij de variabele en dynamische prijzen voor nieuwe klanten. Voor variabele tarieven geldt momenteel dat die vaak maandelijks of per drie maanden worden aangepast. Dynamische prijzen kunnen dagelijks fluctueren en reageren direct op ontwikkelingen op de groothandelsmarkt.

Het overzicht hieronder is gebaseerd op variabele en dynamische energieprijzen die worden bijgehouden door Energievergelijk.nl.

In de tabel voor stroomprijzen per 1 juli hieronder zijn de vijf aanbieders met de laagste tarieven (NextEnergy, Zonneplan, EasyEnergy, Frank Energie en Tibber) allemaal leveranciers met dynamische tarieven. Die kunnen dus op dagbasis wijzigen. Dit geldt ook voor ANWB Energie.

Bij de variabele tarieven die op maandbasis kunnen worden aangepast, zitten Om Nieuwe Energie en Oxxio relatief scherp in de markt met prijzen van respectievelijk 0,32 euro en 0,35 euro per kWh.

De gemiddelde variabele/dynamische stroomprijs ligt begin juli op 0,36 euro per kWh voor nieuwe klanten. Opvallend genoeg is dat gelijk aan de voorgaande maand. Dus in doorsnee zijn prijzen sinds een maand niet verder gedaald.

De gemiddelde variabele stroomprijs ligt wel duidelijk onder het niveau van het prijsplafond voor energie, waar een maximumtarief van 0,40 euro per kWh geldt.

Lees ook: Zoveel gas en stroom mag je vanaf 1 juli nog gebruiken in 2023, volgens het prijsplafond

Dan de variabele gasprijzen van juli. In de tabel hieronder zitten in de top 3 met de laagste prijzen twee aanbieders met dynamische tarieven (Zonneplan en NextEnergy) en daarnaast de coöperatieve energieleverancier OM Nieuwe Energie.

Voor de gasprijzen die begin juli bij nieuwe klanten gelden, ligt de gemiddelde prijs op 1,28 euro per kuub. Dit is wel iets lager dan in de voorgaande maand, want in juni lag het gemiddelde tarief op 1,30 euro per kuub.

Ook voor de gemiddelde variabele/dynamische gasprijs geldt dat die in juli duidelijk onder het maximum van het prijsplafond voor energie ligt, dat op 1,45 euro per kuub is gesteld.

Energieprijzen voor 1 jaar vast in juli

In de tabel hieronder tonen we de prijzen van veertien aanbieders voor 1-jaarscontracten. We hebben gas- en stroomprijzen gecombineerd in dezelfde tabel. De gegevens komen van energievergelijkers Pricewise, Gaslicht.com en in enkele gevallen van de sites van energieleveranciers.

Als je kijkt naar de gemiddelde prijzen, dan liggen die bij de 1-jaarscontracten begin juli op 0,40 kWh voor stroom, terwijl dit bij de variabele/dynamische prijzen 0,36 euro per kWh is.

Je betaalt dus in doorsnee iets meer voor de zekerheid van een vaste prijs voor één jaar. De prijzen van de 1-jaarscontracten voor stroom zitten veelal dicht bij het maximumtarief van het prijsplafond voor energie (0,40 euro per kWh) en in sommige gevallen zelfs licht daarboven.

Voor gas is het beeld vergelijkbaar. Voor de 1-jaarscontracten is het gemiddelde tarief 1,35 euro per kuub, terwijl dit voor de variabele/dynamische tarieven 1,28 euro per kuub is.

Ook hier geldt dus dat je voor de zekerheid van een vaste prijs wat extra betaalt, al is het bij de gasprijzen wel zo dat alle tarieven voor 1 jaar vast in juli onder het maximum van het prijsplafond liggen (1,45 euro per kuub).

Terugleververgoeding stroom uit zonnepanelen

Tot slot kijken we naar de de terugleververgoeding voor zonnestroom.

Wie zonnepanelen heeft, maakt standaard gebruik van de zogenoemde salderingsregeling. Hierbij wordt teruggeleverde stroom van zonnepanelen weggestreept tegen stroom die je afneemt van de energieleverancier. Lever je netto echter meer stroom terug dan je verbruikt, dan geldt er een speciale terugleververgoeding. De tarieven daarvan kunnen per energieleverancier fors verschillen. Ze zijn standaard wel lager dan het reguliere stroomtarief.

In de tabel hieronder, samengesteld door Energievergelijk.nl, is te zien dat veel energieleveranciers op terugleververgoedingen van tussen de 7 en 9 cent per kWh zitten. Het tarief bij Vattenfall ligt momenteel nog fors hoger op ruim 16 cent per kWh, maar dat gaat per 1 augustus omlaag en komt dan in lijn te liggen met het marktgemiddelde.

(zoek je eigen energieleverancier op met de zoekfunctie of blader door naar volgende pagina)

LEES OOK: Omvormers van zonnepanelen zijn veel te makkelijk te hacken, volgens Rijksinspectie